listopad 2012

200 x TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO!

Warszawa, Stryszów, Wrocław, Gliwice, 8 listopada 2012 r. My Polacy, solidarnie pracujący w Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”, Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zatroskani o wspólne dobro jakim jest zdrowie i życie ....