Stowarzyszenie Księdza Skargi – budzenie sumień Polaków

Stowarzyszenie Księdza Skargi – budzenie sumień Polaków

stowarzyszenie księdza skargi

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi to organizacja, która od wielu lat działa na rzecz katolików w Polsce i zagranicą. Jej celem jest promowanie wartości chrześcijańskich w społeczeństwie dotkniętym coraz większą liberalizacją obyczajową i zeświecczeniem. Stowarzyszenie przed blisko 25 laty podjęło misję budzenia sumień Polaków, a jednym z jej filarów jest działalność ideowa, która ma na celu powstrzymanie liberalno-lewicowego pochodu progresistów przez polskie instytucje oraz zatrzymanie rewolucji w Kościele Katolickim.

Inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz promocji wartości chrześcijańskich

Stowarzyszenie Księdza Skargi  podejmuje różnego rodzaju inicjatywy na rzecz promocji prawdziwych wartości w życiu społecznym i religijnym narodu. W ostatnim czasie organizacja zaangażowała się w organizację zbiórki pieniędzy w ramach akcji “Polacy Ukrainie”, która wspierała ukraińskich katolików po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. Dzięki tej inicjatywie udało się zebrać znaczną sumę pieniędzy, która została przekazana na rzecz poszkodowanych w konflikcie katolików, oraz na odbudowę miejsc kultu.

„Skargowcy” skupiają się również na propagowaniu pozytywnych wzorców tradycyjnej pobożności. Jest to nurt duchowy mocno zakurzony, wręcz zapomniany w głównym nurcie Kościoła. Zamiast ekspresyjnych i kontrowersyjnych teologicznie występów w rodzaju „nabożeństw uwielbienia”, czy też włączania niejako na siłę różnego rodzaju mniejszości do wyróżniającej ich partycypacji w Eucharystii, Stowarzyszenie Księdza Skargi propaguje rozważania w stylu „Krzyżu święty…”. Pod tym tytułem kryje się ebook, wydany przez portal PCh24.pl, który skupia się na rozważaniach w kilku obszarach tematycznych. Mowa o rozważaniach nad Wielką Tajemnicą Krzyża, o walce Chrystusa w Ogrójcu, o dobrodziejstwie Krzyża, jak również poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kto zabił Chrystusa.

Kultura i edukacja

Stowarzyszenie Księdza Skargi organizuje również szereg wydarzeń kulturalnych i edukacyjne, takich jak konferencje naukowe oraz spotkania autorskie i debaty ze współdziałającymi dziennikarzami, publicystami i redaktorami. Działalność publiczna Stowarzyszenia to również prowadzone przez nie:

  • portal PCh24.pl – będący medium szybkiej i rzetelnej informacji o wydarzeniach kościelnych i świeckich z kraju i ze świata;
  • telewizja internetowa PCh24TV;
  • dwumiesięcznik rodzin katolickich „Przymierze z Maryją”.

 

Marek Zawadzki