styczeń 2013

Polska zakazała upraw GMO

Nowy rok przynosi nam świetną informację dotyczącą roślin modyfikowanych genetycznie. 2 stycznia Rada Ministrów ogłosiła wprowadzenie dwóch rozporządzeń zakazujących upraw dwóch dopuszczonych w Unii Europejskiej roślin GM – kukurydzy MON810 ....