Jak SKCh im. Ks. Piotra Skargi może pomóc w odbudowie katolickiej Polski?

Jak SKCh im. Ks. Piotra Skargi może pomóc w odbudowie katolickiej Polski?

skch im. ks. piotra skargi

Pisaliśmy o nich wielokrotnie, dziś pora na małą syntezę. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi to organizacja, która ma na celu szerzenie kultury i ducha katolickiego w Polsce. Poprzez swoją działalność stowarzyszenie stara się przede wszystkim pielęgnować polskie tradycje i wartości, a także kultywować duchowość katolicką w naszej ojczyźnie.

W dzisiejszych czasach Polska jest narażona na wiele zagrożeń. Jednym z nich jest niszczenie wartości chrześcijańskich i kultury narodowej przy udziale wielkonakładowych mediów. W takiej sytuacji, patrząc na dotychczasowy dorobek tego środowiska i kampanie społeczne, jakie prowadzi, SKCh im. Ks. Piotra Skargi może odegrać bardzo ważną rolę w obronie katolickiej Polski. Przy całej złożoności porównania, to trochę jak reaktywowana w nowych warunkach społecznych akcja katolicka z pierwszych dekad XX wieku, która rozwija się dzięki inicjatywie świeckich katolików, a często także – wobec bierności hierarchii kościelnej.

 

Trzy wielkie możliwości stowarzyszenia

Po pierwsze, stowarzyszenie ma duże doświadczenie w organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i religijnych. Kongres Konserwatywny, czy Marsz Życia dla Rodziny to właśnie ich dzieła. Dzięki temu SKCH im. Ks. Piotra Skargi może przyciągać do siebie ludzi, którzy są zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy na temat kultury chrześcijańskiej i prawd wiary. Organizowanie takich wydarzeń może pomóc w kształtowaniu świadomości narodowej i religijnej Polaków oraz w budowaniu więzi międzyludzkich.

Po drugie, Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi może działać jako głos obrony wartości chrześcijańskich w Polsce. Poprzez swoje publikacje i media, jak portal PCh24.pl, zyskująca ostatnio popularność telewizja internetowa PCh24TV, czy magazyn „Polonia Christiana”, stowarzyszenie może informować Polaków na temat zagrożeń dla kultury i ducha katolickiego oraz zachęcać do obrony tych wartości. Ponadto, stowarzyszenie może angażować się w kampanie społeczne na rzecz obrony życia, wartości rodziny i osobistej własności.

Po trzecie, SKCh im. Ks. Piotra Skargi może działać jako instytucja wsparcia dla katolików w Polsce. Organizacja może pomagać wiernym w podejmowaniu działań na rzecz obrony wartości chrześcijańskich, udzielając im wsparcia moralnego i duchowego. Najnowszym przykładem takich inicjatyw jest portal i grupa wsparcia pod nazwą Obrona Kościoła. Na domenie z takim adresem (obronakosciola.pl) powołano do życia swoiste centrum monitorowania i interwencji w przypadkach prześladowań katolików i ataków na miejsca kultu.

 

Wsparcie dla inicjatyw katolickich z innych środowisk

Ponadto, stowarzyszenie może wspierać organizacyjnie lub promować zewnętrzne inicjatywy związane z obroną wiary i tradycji katolickiej w Polsce. Tak było m.in. przy okazji inicjatywy na rzecz upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Akcję „Wołyń na Powązki” podjęli dziennikarze i działacze społeczni z kilku warszawskich środowisk, a włączyły się w nią media związane z SKCh im. Ks. Piotra Skargi, a stowarzyszenie dodatkowo przygotowało stronę dedykowaną inicjatywie.

Podsumowując, Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi może odegrać bardzo ważną rolę w obronie katolickiej Polski. Poprzez swoje działania, organizacja ta i środowisko skupione wokół niej może przyczynić się do kształtowania świadomości narodowej i religijnej, działając jako głos obrony wartości chrześcijańskich. Dlatego też warto współpracować ze Stowarzyszeniem Ks. Piotra Skargi i wspierać jego działania na rzecz kultury chrześcijańskiej i prawdziwego patriotyzmu, czy to poprzez lekturę wspomnianych mediów, czy też poprzez uczestnictwo w ich wydarzeniach publicznych, czy wreszcie za sprawą finansowego wsparcia tego środowiska.

 

Mariusz Zawadzki