Ruszyła Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Ruszyła Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

15 czerwca 2011 ruszyła Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Obecnie liczba modlących się przekracza tysiąc osób. Zaangażowanie w Krucjatę sprowadza się do odmawiania codziennie przynajmniej jednej dziesiątki różańca w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Podpisane zobowiązanie do takiej modlitwy wysyła się na adres sekretariatu Krucjaty (adres na stronie krucjatarozancowazaojczyzne.pl), który zlicza osoby wspierające to dzieło.. Można także wspierać dzieło Krucjaty poprzez post, duchowe ofiary oraz zamawianie Mszy Świętych za Ojczyznę.

Zobowiązanie do modlitwy można pobrać ze strony: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/pdf/ulotka_krucjata_male.pdf

Przykład idzie z Węgier

Weźmy przykład z Węgrów. Przemiany, które podziwiamy w ich ojczyźnie nie wydarzyły się same z siebie. Oni je sobie wymodlili. W czasach komunizmu mieli wielkiego prymasa, który za swoje „Non possumus” został wygnany z kraju. Wtedy napisał, że Węgry będą uratowane przez Różaniec. Jeśli choć 10% narodu będzie codziennie odmawiać różaniec za Ojczyznę, ratunek przyjdzie z pewnością. Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidywania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać. Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.

Obliczono, że potrzeba dwóch milionów Węgrów, którzy zadeklarują, że codziennie modlą się za ojczyznę na różańcu. Cztery lata trwało osiągnięcie stanu, żeby 10% społeczeństwa modliło się codziennie za ojczyznę. Dwa miliony Węgrów przystąpiło do Krucjaty Różańcowej w Intencji Ojczyzny.

Teraz czas na Polskę!

15 czerwca 2011 ruszyła Krucjata Różańcowa za naszą Ojczyznę. Akcja modlitewna zyskała wsparcie Kościoła. Podczas obchodów Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze trzech polskich biskupów podpisało deklarację przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. 14 sierpnia deklarację przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę podpisał bp Wacław Depo, ordynariusz zamojsko-lubaczowski. Dzień później zrobił to abp Andrzej Dzięga – metropolita szczecińsko-kamieński oraz prymas senior kard. Józef Glemp.

Szczegóły na stronie: krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Deklarację modlitwy można pobrać ze strony: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/pdf/ulotka_krucjata_male.pdf