List otwarty nauczycieli akademickich za prawem do życia

List otwarty nauczycieli akademickich za prawem do życia

prawo do narodzinObok listu dziennikarek, dziennikarzy, ginekologów i prawników powstał kolejny list, tym razem zainicjowany przez nauczycieli akademickich z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który wspiera akcję „Prawo do narodzin„. Pod listem podpisują się także nauczyciele akademiccy z innych ośrodków naukowych. Wykładowcy z wyższych uczelni to kolejna grupa społeczna popierająca inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do pełnej prawnej ochrony życia człowieka.

Przedstawiamy poniżej treść listu:

List otwarty nauczycieli akademickich za prawem do życia

Dziennikarki, dziennikarze, lekarze ginekolodzy, prawnicy – to środowiska, których członkowie podpisali już apel i listy otwarte do parlamentarzystów nawiązujące do podjęcia w Sejmie prac nad społecznym projektem ustawy o pełnej ochronie dzieci nienarodzonych.

Każda z podpisujących się osób ma za sobą studia, podczas których zdobywając wiedzę i kształtując poglądy na życie i świat spotykała się z pracownikami nauki – nauczycielami akademickimi. W jakimś więc stopniu swą obecną pozycję społeczną zawdzięczają te osoby środowisku akademickiemu. Nie może zatem zabraknąć głosu nauczycieli akademickich – profesorów, adiunktów, wykładowców i asystentów – w tak ważnej dla społeczeństwa sprawie, jaką jest prawna ochrona życia każdego poczętego dziecka, w szczególności zaś dziecka chorego.

Zadaniem środowiska uniwersyteckiego (nauczycieli akademickich) jest dążenie do obiektywnej prawdy i jej przekazywanie; jest również uczenie myślenia według wartości.

Życie ludzkie jest wartością nadrzędną, a dzisiejsza wiedza i technika dostarcza wystarczających argumentów za dostrzeżeniem i jednakowym poszanowaniem godności tego życia na każdym etapie jego rozwoju.

Apelujemy do posłów i senatorów o odwagę opowiedzenia się za prawdą o życiu człowieka znajdującego się w prenatalnej fazie rozwoju, której to prawdzie przeciwstawia się argumenty swoiście pojmowanego prawa kobiet do wyboru i decyzji, kosztem prawa dziecka do życia. Pozbawia się w tym argumentowaniu głosu mężczyzny – ojca, zwalniając go przy okazji z odpowiedzialności za swoje działanie. Jest to głęboko nieuczciwe i krzywdzące dla kobiet, niewychowawcze dla młodzieży oraz dyskryminujące w stosunku do odpowiedzialnych mężczyzn.

Znakiem dzisiejszych czasów jest absolutyzacja prawa człowieka do samostanowienia o sobie. Nie można jednak przedkładać znaków czasu nad znak prawdy. „Prawo do aborcji”, traktowane jako prawo do samostanowienia, wymierzone jest przeciwko drugiemu człowiekowi, który swojego prawa do samostanowienia nie potrafi jeszcze wyartykułować i obronić.

Pełna lista podpisów oraz inne listy poparcia dla wspomnianej inicjatywy dostępne są na stronie: Za-zyciem.pl/