60 pieszych pielgrzymek na Jasnej Górze

60 pieszych pielgrzymek na Jasnej Górze

pielgrzymki do Częstochowy 2011

60 pieszych pielgrzymek ma przybyć na Jasną Górę przed przypadającym 26 sierpnia świętem Matki Bożej Częstochowskiej. Jasnogórski odpust to jedna z uroczystości gromadzących u murów sanktuarium największą liczbę pielgrzymów

Większość grup, które przybędą na Jasną Górę pieszo, to niewielkie pielgrzymki parafialne z kilkudziesięciu miejscowości archidiecezji częstochowskiej. Oprócz nich do sanktuarium dotrą również duże, kilkutysięczne pielgrzymki, które wyruszają m.in. z Tarnowa, Łodzi i Gliwic.

Główne uroczystości święta Matki Bożej Jasnogórskiej odbędą się w piątek 26 sierpnia. Homilię podczas uroczystej sumy pontyfikalnej wygłosi metropolita przemyski abp Józef Michalik. Podczas uroczystości nastąpi m.in. odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. To modlitwa napisana ponad 50 lat temu przez ówczesnego prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego, w której wierni powierzają Polskę w opiekę Matki Bożej.

Dzień wcześniej na Jasnej Górze odbędzie się sesja Rady Biskupów Diecezjalnych. Biskupi pozostaną potem w sanktuarium, by wziąć udział w uroczystościach Matki Bożej Częstochowskiej.

Do 14 sierpnia na Jasną Górę przybyło 168 pielgrzymek pieszych, w których wędrowało ponad 104 tys. osób. Blisko 85 tys. z nich (ponad 2 tys. więcej niż w ub. roku) przybyło w sierpniu, przed przypadającą w połowie tego miesiąca uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Źródło: Rp.pl