Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy krytykowana przez organizacje kombatanckie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy krytykowana przez organizacje kombatanckie

wośp jurek owsiakKolejne krytyczne głosy pod adresem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz osoby Jurka Owsiaka pojawiają się ze strony środowisk niepodległościowo-kombatanckich. Tym razem głos zabrała Marcelina Sieracka, prezes Klubu Patriotycznego im. por. Antoniego Bieguna ps. „Sztubaka”, która wystosowała list z apelem o zaprzestanie współpracy z fundacją organizującą coroczne zbiórki funduszy.

Autorka listu zwróciła wagę na promowanie przez Owsiaka nihilizmu oraz wspieranie przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Przystanku Woodstock. List skierowany jest do wszystkich organizacji, zaangażowanych w wychowanie i kształtowanie postaw młodych pokoleń.

Oto treść listu:

Szanowni Państwo,

Zbliża się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwracam się do Państwa – liderów Organizacji prowadzących działalność wychowawczą i dbających o kształtowanie u młodego pokolenia postaw patriotycznych – z apelem, aby jednoznacznie opowiedzieli się Państwo przeciwko współpracy z Jerzym Owsiakiem i jego Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ten sposób swoim autorytetem przeciwdziałając zaangażowaniu w jego inicjatywy młodych ludzi, którym ideały patriotyczne są bliskie sercu, a którzy nie są świadomi, jakiego człowieka dzieło wspierają.

Jerzy Owsiak to postać, która reprezentuje zupełnie inny system wartości niż ten, który powinien być wpajany młodemu pokoleniu. Wspierając finansowo dzieło Owsiaka, wspieramy tworzenie z niego autorytetu moralnego, w ten sposób pomagając lewicowej rewolucji kulturowej. Owsiak, korzystając ze swego autorytetu, stara się zaszczepiać w ludziach niechęć do patriotyzmu, do Kościoła, do tradycyjnego światopoglądu, stara się oswoić Polaków z lewicowymi postulatami cywilizacji śmierci, na przykład wzywając do dyskusji o eutanazji.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, za pośrednictwem spółki Złoty Melon, wydaje wielkie pieniądze na organizowanie „Przystanku Woodstock”, gdzie młodzi ludzie zagrożeni są nie tylko pokusą nieobyczajnego zachowania, ale również sektami (Hare Kryszna) i indoktrynacją lewicowo-liberalną

Rodzina Owsiaków zarabia wielkie pieniądze ze swojej działalności związanej z Fundacją WOŚP. Owsiak to bardziej biznesmen niż filantrop. Mimo wszystko ludzie lewicy starają się czynić z niego „świeckiego świętego”, przeciwstawiając Owsiakowi rzekomo zdegenerowany Kościół Katolicki.

Co więcej, w procesie Jerzego Owsiaka przeciwko Piotrowi Wielguckiemu sąd wykazał sprzeczności w zeznaniach „świeckiego świętego”, do tego stwierdzając, że na pewno miał miejsce transfer środków w trójkącie Fundacja WOŚP, Złoty Melon i Mrówka Cała (prywatna firma żony Owsiaka, niedawno rozwiązana). Co najbardziej zdumiewające, odmówiono sądowi dostępu do dokumentacji księgowej Mrówki Całej. Owsiak jako prezes Złotego Melona i jego żona jako reprezentantka Fundacji WOŚP zlecali zamówienia prywatnej firmie żony Owsiaka (czyli Mrówce Całej).

Dlatego apeluję, aby Strzelcy i Harcerstwo (w znaczeniu: wszystkie organizacje odwołujące się do idei strzeleckiej i harcerskiej) wycofały się ze współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i nie hańbiły munduru. Strzelcy i Harcerstwo to środowiska, które powinny uczyć młodych ludzi postawy patriotycznej, tradycyjnych wartości, a popieranie lewicowego Owsiaka się z tym kłóci.

Miejmy odwagę powiedzieć NIE obłudzie i prywacie !

Z poważaniem,

Marcelina Sieracka
Prezes Klubu Patriotycznego im. por. Antoniego Bieguna ps. Sztubak