Prezes SKCh im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak – dlaczego antychrześcijańskie media tak go nienawidzą?

Prezes SKCh im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak – dlaczego antychrześcijańskie media tak go nienawidzą?

Prezes Sławomir Olejniczak

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, ponieważ tak brzmi pełna nazwa tego podmiotu, działa w Polsce nieprzerwanie już od 1999 roku. Od samego początku aż do chwili obecnej funkcję prezesa tego Stowarzyszenia sprawuje Sławomir Olejniczak. Czym SKCh im. Ks. Piotra Skargi i jego prezes zasłużyło sobie na tak konsekwentną nagonkę ze strony antychrześcijańskich mediów?

O tej organizacji pisałem już na blogu, ale właśnie dziś warto pewne fakty przypomnieć. Działania Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi wywierają mocny wpływ na opinię publiczną w Polsce. W ciągu prawie 22 lat działalności Stowarzyszenie przeprowadziło szereg kampanii, oraz inicjatyw które dotyczyły najważniejszych obszarów walki o dusze Polaków.

Misja, o której mówił wielokrotnie Sławomir Olejniczak, wciąż jest przedmiotem manipulacji mediów głównego nurtu

Motto, którym kieruje się SKCh – „Budzimy sumienia Polaków”, przyświecało wszystkim działaniom podejmowanym przez Stowarzyszenie. Przez przeszło dwie dekady głos katolików świeckich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Księdza Piotra Skargi wpływał na polską opinię publiczną w tak istotnych sprawach jak:
– obrona życia osób nienarodzonych,
– obrona tradycyjnego charakteru małżeństwa i rodziny obecności,
– obrona obecności krzyża w życiu publicznym,
– obrona nierozerwalności i wierności małżeńskiej,
– obrona prześladowanych chrześcijan,
– sprzeciw wobec demoralizacji oraz seksualizacji dzieci i młodzieży,
– obrona czci dla Najświętszego Sakramentu,
– propagowanie tradycyjnej pobożności,
– przybliżanie ważnych katolickich treści (m.in. orędzia z Fatimy).

Powyższa lista nie wyczerpuje kwestii, którymi zajmowało i zajmuje się Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Powstałe w środowisku Stowarzyszenia ważne tytuły jak „Polonia Christiana”, „Przymierze z Maryją”, wpływowy portal PCh24.pl, liczne publikacje książkowe, kongresy, filmy, tysiące spotkań z Polakami, nie mogły ujść uwadze antychrześcijańskich mediów. Przy tych wszystkich inicjatywach pracuje oczywiście wiele osób, jednak kluczową rolę we wszystkim właśnie prezes Stowarzyszenia.

Dzięki staraniom Sławomira Olejniczaka, jego kierownictwu i koordynacji, działania SKCh im. Ks. Piotra Skargi mogły być i pozostają widoczne, pomimo tak wielu zaciekłych i konsekwentnych ataków na samo Stowarzyszenie i jego prezesa. Co znamienne – wszystkie te ataki opierają się na niedopowiedzeniach, a o wiele częściej wprost na manipulacjach. Przeciwnicy nie potrafią zaatakować Stowarzyszenia, ani jego prezesa zgodnie z zasadą „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”.