Nie tylko C+M+B i Trzech Króli. Polacy masowo poświęcają domy Matce Bożej

Nie tylko C+M+B i Trzech Króli. Polacy masowo poświęcają domy Matce Bożej

stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej

Obchodzone w tym roku w bardzo nietypowych warunkach Święto Trzech Króli, oprócz braku orszaków Trzech Króli i niemal wszechobecnej dodatniej temperatury, przywodzi na myśl ciekawą inicjatywę społeczną. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi od niedawna propaguje pomysł dotychczas zupełnie egzotyczny wśród polskich katolików. Ale pomysł się przyjął i w szybkim tempie zyskuje społeczną aprobatę.

Mowa o inicjatywie indywidualnego zawierzenia domu lub mieszkania Matce Bożej. Przecież to właśnie Maryja była domem dla Jezusa jeszcze przed Jego narodzeniem, to ona także stworzyła wraz z Józefem domowe ognisko, pełne miłości, ofiarności i pokory wobec Bożych planów. Dlatego też SKCh im. Ks. Piotra Skargi zaproponowało, by coroczną katolicką tradycję oznaczania domów znakiem chrystusowym C + M + B (lub alternatywnie K + M + B), co oznacza „Christus mansionem benedicat” – Niech Chrystus błogosławi dom, poszerzyć o dodatkowy akt.

Skoro raz do roku na Święto Ofiarowania Pańskiego (Trzech Króli) oznaczamy nasze domy kredą, oddając je niejako pod błogosławieństwo Chrystusa, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy powierzyli je także Jego Najświętszej Matce. Kult Maryjny, szczególnie mocno obecny na ziemiach polskich, rozciąga się tym samym na sferę domostwa, na stosunki prywatne, jakie kształtujemy w naszych domach i mieszkaniach, w naszych rodzinach i sąsiedztwach. To może być naprawdę piękne i wzmacniające duchowo postanowienie. I być może dlatego znalazło już w Polsce wielu naśladowców.

Inicjatorzy akcji – Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej – zaproponowali bezpłatny pakiet, który zawiera: tabliczkę potwierdzającą poświęcenie domu Maryi, Akt poświęcenia domu Matce Bożej Królowej Rodzin oraz 4-stronicowy list prezesa Sławomira Olejniczaka, w którym znajdują się kluczowe informacje o całej akcji oraz dokładna instrukcja, jak odmówić Akt poświęcenia. Nazwisko każdej osoby, która weźmie udział w akcji poprzez zamówienie pakietu i deklarację zawierzenia swojego domu lub mieszkania Matce Bożej, zostanie zapisane w ozdobnej księdze, a ta zostanie złożona w Sanktuarium Matki Bożej w portugalskiej Fatimie, czyli w miejscu ukazania się w 1917 roku Maryi trojgu pastuszków.

Więcej informacji na temat tej inicjatywy oraz formularz pozwalający na zamówienie pakietu znajdziemy na stronie OpiekaMaryi.pl. Jak dotąd, dołączyło do niej ponad 278 tysięcy osób (stan na 5 stycznia: 278 495, można go sprawdzać na podanej wyżej stronie). Biorąc pod uwagę średnią liczbę osób w polskim gospodarstwie domowym, oznacza to, że inicjatywa SKCh im. Ks. Piotra Skargi bliska jest objęcia swym zasięgiem już miliona osób.

 

MZ