Ruszył konkurs fotograficzny „Życie jest cudowne”

Ruszył konkurs fotograficzny „Życie jest cudowne”

konkurs życie jest cudowne prolifeCelem konkursu jest promowanie idei życia na każdym jego etapie: od poczęcia po „jesień” życia, kształtowanie szacunku dla życia człowieka niezależnie od jego kondycji oraz uchwycenie ulotnych chwil. W kadrze można zatrzymać ulotne chwile szczęścia, warte zapamiętania momenty, wydarzenia a także piękno uczuć. Piękno ma różne oblicza. Może to być małe dziecko próbujące chodzić albo para staruszków czule spoglądająca na siebie. Innym razem dziecko biegnące po łące czy ktoś trzymający czule za rękę chorego. Dla innych piękno to uśmiech i radość bycia z kochaną osobą, albo łzy szczęścia spływające po policzku. Piękno jest ulotne ale zatrzymane w kadrze wiecznie trwa.

Konkurs organizowany jest w jednej kategorii – człowiek. Jego organizatorami są inicjatorzy Marszów dla życia i rodziny w Będzinie oraz firma fotograficzna CYBERLAB.PL w Będzinie, partnerem: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, a sponsorami nagród: Olympus Polska i sklep internetowy Fotoprzyjaciele.pl. Konkurs fotograficzny „Życie jest cudowne” jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i skierowany do wszystkich fotografów – amatorów. Organizatorzy czekają na prace do 30 kwietnia 2014 r. Rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu IV Marszu dla Życia i Rodziny tj. 8 czerwca 2014 r. na placu przy kościele św. Jana Chrzciciela w Będzinie przy ul. 11 Listopada.

Na konkurs będą przyjmowane prace nowe, wcześniej nie publikowane. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do trzech pojedynczych prac. Prace na konkurs będą przyjmowane w formie odbitki fotograficznej wysłanej na adres: Cyberlab.PL Aleja H.. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, województwo śląskie z dopiskiem KONKURS. Do każdej pracy należy dołączyć zapis elektroniczny na płycie CD. Sposób wykonania pracy: odbitka fotograficzna, papier matowy format 20 cm x 30 cm, wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie, do każdej pracy należy dołączyć także formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.cyberlab.pl.Nadesłane prace konkursowe niezgodne warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane. Nadesłanych na konkurs płyt CD, DVD lub innych nośników organizatorzy nie odsyłają. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.cyberlab.pl/konkurs.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne na stronie: www.cyberlab.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs odbywa się pod patronatem Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

 

Źródło: centrumzyciairodziny.org