Anna Grodzka

Anna Grodzka

Anna Grodzka

Warszawa, 10.10.2011. Za³o¿ycielka i prezeska fundacji Trans-Fuzja, dzia³aczka na rzecz równouprawnienia osób transseksualnych, transwestytycznych, transgenderowych, wyborcza „jedynka” na krakowskiej liœcie Ruchu Poparcia Palikota Anna Grodzka podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie, 10 bm. (rp/cat)
PAP/Radek Pietruszka