Zbiórka podpisów pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną na Marszu dla Życia i Rodziny

Zbiórka podpisów pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną na Marszu dla Życia i Rodziny

Ustawa antyaborcyjna w SejmiePodczas krakowskiego Marszu dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami 26 maja, będą zbierane podpisy pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną – „Ustawa o ochronie i opiece nad rodziną”. Powstanie tego projektu zapowiadano podczas Kongresu Polskiej Rodziny w Warszawie.

„Ten akt prawny ma traktować o świadczeniach, przysługujących kobiecie i mężczyźnie, którzy zawarli związek małżeński. Jako pierwsze zostanie wprowadzone świadczenie pod nazwą „bon wychowawczy”. Wypłacane ma być rodzicom każdego dziecka w ciągu pierwszych dwudziestu czterech miesięcy jego życia pod warunkiem, że jedno z rodziców powstrzymuje się od pracy zawodowej i zajmuje się dziećmi. Świadczenie jest w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę /na dziś ok. 1600 zł/”, pisze w uzasadnieniu jej twórcy z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Projekt ustawy ma na celu faktyczne umocnienie pozycji rodziny, jako stałego związku kobiety i mężczyzny wraz z narodzonymi z ich związku dziećmi. Autorzy krytykują obecne rozwiązania przyznające świadczenia tylko rodzicom zatrudnionym na umowę o pracę, w wysokości ich dotychczasowego wynagrodzenia i przez krótszy czas.

Nowa propozycja zakłada, że świadczenie było by przyznawane bez względu na to, czy osoba je otrzymująca wcześniej pracowała czy nie, oraz na to jaki miała rodzaj umowy o pracę. Świadczenie może być niższe, ale rozłozone na dłuższy okres. Jedynym warunkiem otrzymywania świadczenia jest to, by rodzice otrzymujący świadczenie byli w związku małżeńskim.

 

Źródło: PCh24.pl