Katolicy oprotestowują obrzydliwość „Newsweeka”

Katolicy oprotestowują obrzydliwość „Newsweeka”

Skandaliczna, obraźliwa dla katolików okładka, i treści pełne insynuacji pod adresem Kościoła – oto obraz najnowszego Newsweeka Tomasza Lisa. Przedstawiciele środowisk katolickich nie pozostają bierni wobec antykatolickiej akcji tego pisma i wystosowali do redaktora naczelnego list.
Pan Tomasz Lis Redaktor Naczelny Newsweek Polska

Dziewiąty tegoroczny numer tygodnika Newsweek Polska został wydany pod tytułem: „Polski Kościół kryje pedofilię”. Obrzydliwa grafika na okładce w seksualny podtekst wpisuje różaniec. Dla polskich katolików, którzy na różańcu się modlą, wkładających od pokoleń różaniec do trumny w ręce naszych zmarłych, już samo to musi oznaczać wyraz ataku i próby znieważenia tego, co dla nas najistotniejsze.

Niestety, nie są to pierwsze takie działa podejmowane przez Newsweek Polska. Apelujemy o ich zaprzestanie. Materiał wewnątrz pisma, opisujący jakieś jednostkowe, nieudowodnione przypadki rzekomych zachowań seksualnych kapłanów, nie daje podstaw do twierdzeń, iż „polski Kościół kryje pedofilię”. Kościół to wszyscy katolicy. Gdy pismo Pana Redaktora twierdzi, że „polski Kościół kryje pedofilię”, to zarzut ten stawiany jest nam wszystkim.

Wraz z eskalacją tego rodzaju publikacji coraz bardziej uzasadnionym wydaje się pogląd, iż ich tendencyjność nie ma charakteru przypadkowego. Chodzi o celowe naruszanie dóbr osobistych katolików, sianie nienawiści przeciw nim. O ile takie działania nadal będą miały miejsce, poczujemy się zmuszeni do podjęcia stosownych środków przewidzianych w prawie państwowym, dla ochrony dobrego imienia i powstrzymania przed nawoływaniem do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Jeżeli Pan Redaktor jest katolikiem, to użyjemy również procedur przewidzianych przez Kodeks Prawa Kanonicznego w przypadku znieważania Kościoła, wywoływania nienawiści i pogardy.

Wzywamy do opamiętania i skupienia się na działalności, do której powołane są media. Nie jest korzystaniem z wolności słowa epatowanie kontrowersyjnymi tezami, dokonywanie uogólnień na podstawie jednostkowych i to na dodatek nieudowodnionych przypadków.

 

Kazimierz Jaworski

Senator RPKoordynator „STOP LAICYZACJI”

 

Kazimierz Kryla

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

 

Paweł Kurasz

Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

 

Jarosław Młodecki

Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

 

Jacek Kotula

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Troskio Media „ŚWIADECTWO” Tomasz KlocZakon Rycerzy Kolumba – Rzeszów

 

Źródło: Pch24.pl