Obywatele decydują – nie tylko w trakcie wyborów

Obywatele decydują – nie tylko w trakcie wyborów

obywatele inicjatywa ustawodawczaOgólnopolska kampania społeczna „Obywatele decydują” ma na celu usprawnić jedno z najważniejszych narzędzi demokracji partycypacyjnej, jakim jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. Stworzona została, aby ułatwić Polakom składania obywatelskich projektów ustaw, a przez to zwiększyć ich aktywności w życiu publicznym.

W ramach kampanii opublikowany został raport „Obywatele decydują. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich”. Stanowi on kompleksowy zbiór istotnych informacji dla aktywnych obywatelsko.

W listopadzie 2012 r. odbyło się w Warszawie seminarium „Obywatele decydują”, na którym oprócz wystąpień ekspertów, miała miejsce debata polityczna z udziałem posłów i posłanek PO, PiS, SLD i RP. Parlamentarzyści wspólnie stwierdzili, że obywatelskie ustawy wymagają szczególnego traktowania, ponieważ są wyrazem woli narodu. Ponadto zgodzili się na powołanie ponadpartyjnego Zespołu Parlamentarnego „Obywatele decydują”. Celem zespołu będzie wypracowanie kształtu nowelizacji ustawy o OIU w oparciu o projekt przygotowany przez przedstawicieli kampanii „Obywatele decydują”.

Organizatorem kampanii „Obywatele decydują” jest Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO ) z Łodzi – organizacja pożytku publicznego niezwiązaną z żadną partią polityczną czy grupą interesu. Misja INSPRO brzmi: Kształtować, rozwijać, promować postawy obywatelskie. Instytut od 2004 roku działa na rzecz dobra wspólnego przyczyniając się do wprowadzenia istotnych zmian społecznych m.in. poprzez akcje Tiry na Tory, Naturalne Geny czy Dom to Praca.

 

Źródło: Nadesłane na akcjespoleczne.blog@gmail.com