Kampania „Pomyśl o dziecku”

Kampania „Pomyśl o dziecku”

Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników dzietności na świecie. Wchodzące obecnie w wiek prokreacyjny pokolenie wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych jest ostatnią szansą na odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych i choćby częściowe odbudowanie deficytu kapitału ludzkiego powstałego w okresie ostatnich 20 lat (szacowane na ok. 4 miliony dzieci w wieku 0-14 lat) a pozwalającego na tzw. prostą zastępowalność pokoleń.

Znajdujemy się dziś w stanie wyższej konieczności demograficznej. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie fundamentalnych spraw, które z różnych powodów bywają marginalizowane w świadomości społecznej i w obszarze aktywności państwa.

Badania wskazują, że mimo deklarowanej chęci posiadania dziecka młodzi Polacy widzą obecnie więcej barier (materialnych, emocjonalnych, społecznych, kulturowych) niż korzyści wynikających z rodzicielstwa i odkładają na nieokreśloną przyszłość ewentualną decyzję w tej sprawie.

Nowa kampania „Pomyśl o dziecku” będzie zachętą skierowaną głównie do rodzin z jednym dzieckiem by rozważyły powiększenie rodziny. Chcemy przypomnieć rodzicom, że dla dzieci często dużo ważniejszą niż potrzeby materialne jest potrzeba posiadania rodzeństwa. Mamy już wyniki badań postaw Polaków wobec rodzicielstwa, opracowaliśmy strategię kampanii i koncepty komunikacji z odbiorcami, produkujemy dwa piętnastosekundowe spoty telewizyjne, przygotowujemy druk citylightów na przystanki komunikacji miejskiej. Wszystko to nie będzie jednak możliwe bez ofiarności i naprawdę szerokiego wsparcia ze strony nie tylko naszych dotychczasowych darczyńców, ale wszystkich, którym droga jest wizja Polski jako kraju szczęśliwych rodzin, które chcą i mogą realizować swoje rodzicielskie aspiracje.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Źródło: Fundacja Mamy i Taty