Zadzwoń do posła. Powstrzymaj zabijanie!

Zadzwoń do posła. Powstrzymaj zabijanie!

aborcjaJuż w środę w Sejmie odbędzie się głosowanie nad projektem ustawy zakazującej zabijania nienarodzonych ze względów eugenicznych. Życie dotkniętych chorobami genetycznymi nienarodzonych dzieci zależy od wyniku tego głosowania. Czy ta zabójcza przesłanka zostanie usunięta zależy głównie od głosów posłów Platformy Obywatelskiej. Fundacja Pro-prawo do życia organizuje akcję nacisku społecznego na posłów.

Fundacja Pro-prawo do życia proponuje, by zadzwonić lub napisać e-mail do posła PO ze swojego regionu i zapytać, jak zamierza głosować we środę. Wraz z pytaniem warto przypomnieć parlamentarzyście, że mordowanie nienarodzonych, nazywane zazwyczaj aborcja, to nieludzkie barbarzyństwo.

W środę 10 października 2012 roku o godz. 10 fundacja organizuje pod Sejmem pikietę, by przypomnieć posłom, że człowiek sumienia ma obowiązek głosować za prawem do życia, również chorych dzieci.

Projekt Solidarnej Polski jest nowelizacją obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Chodzi o wykreślenie z art. 4a w punkcie pierwszym ustępu drugiego, który pozwala na dokonanie aborcji, jeśli „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Kluczowym dla dalszego procedowania projektu będzie zachowanie posłów PO, ale także PSL. W obu tych partiach nie będzie dyscypliny głosowania. Tym bardziej parlamentarzyści będą mogli, nie zważając na sugestie wpływowych przedstawicieli swoich klubów poselskich, okazać się ludźmi sumienia i zagłosować za życiem. Pomni słów jakie wypowiedział kilkanaście dni temu ks. kardynał Stanisław Dziwisz w Radziszowie – „Prawa do życia nie ustala się ilością głosów w parlamencie. Każdy uczciwy parlamentarzysta powinien głosować za życiem, kierując się imperatywem sumienia. Ta zasada jeszcze bardziej obowiązuje katolika. Żadna partia polityczna nie może łamać sumień swoich członków. W sprawach najważniejszych nie może być dyscypliny partyjnej!”.

Listę posłów znajdziesz tutaj.

 

Źródło: PCh24.pl