Kolejne protesty w obronie wolności zgromadzeń

Kolejne protesty w obronie wolności zgromadzeń

Prezydencki projekt nowelizacji Ustawy o zgromadzeniach stanowi zamach na wyrażoną w art. 57 Konstytucji RP wolność zgromadzeń. Sejm znowelizował Prawo o zgromadzeniach pod koniec czerwca, Senat pod koniec lipca. Przeciw były m. in. PiS i SP. Zmiany krytykują też organizacje pozarządowe, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja „Panoptykon”.

Naszą obawę w ustawie budzą szczególnie punkty dotyczące:
– uprawnień dających gminom prawo do odmowy organizacji dwóch lub więcej manifestacji w tym samym obszarze i czasie,
– wydłużenia czasu rejestracji manifestacji w urzędzie, co utrudnia organizację spontanicznych zrywów obywatelskich.
– zwiększenia odpowiedzialności organizatora za ewentualne szkody wyrządzone podczas manifestacji i karę grzywny w wysokości do 5 tys zł.
– zakazu używania podczas manifestacji i wieców środków pirotechnicznych w tym rac świetlnych.

Krytycznie o ustawie wypowiadało się już wiele środowisk, osób i organizacji między innymi: Solidarność, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, działacze opozycji antykomunistycznej (Józef Pinior, Władysław Frasyniuk, Henryka Krzywonos czy Bogdan Lis), szef Solidarności Piotr Duda, prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek i wielu innych.

HFPC chce, aby specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności zgromadzeń przeanalizował nowelę Prawa o zgromadzeniach. Fundacja, razem z innymi organizacjami pozarządowymi, skierowała list otwarty do marszałka Senatu, w którym apeluje o „poważną dyskusję nad proponowaną ustawą”. List podpisało 167 organizacji. Senat ustawę przyjął a teraz teraz trafia ona do Sejmu, by rozpatrzył senackie poprawki. Później pozostanie już tylko podpis prezydenta.

Nasze dążenia są jasne — odrzucenie zaproponowanych zmian. Wzywamy do organizowania protestów w swoich miejscowościach pod urzędami wojewódzkimi.

Przyjdź na protest w obronie wolności zgromadzeń w najbliższy wtorek o godzinie 15:00:

w Warszawie
Pałac Prezydencki
ul. Krakowskie Przedmieście 46/48

w Szczecinie
Urząd Wojewódzki – Wały Chrobrego 4

w Poznaniu
Urząd Wojewódzki – al. Niepodległości 16/18

w Rzeszowie
Urząd Wojewódzki – ul. Grunwaldzka 15

w Krakowie o godzinie 12.00
Urząd Wojewódzki – ul. Basztowa 22

w Białymstoku
Urząd Wojewódzki – ul. Mickiewicza 3

 

Źródło: PrawicaRzeczypospolitej.org