Sejm ograniczył wolność zgromadzeń. Internauci protestują. Będzie ACTA-bis?

Sejm ograniczył wolność zgromadzeń. Internauci protestują. Będzie ACTA-bis?

W dniu 28 czerwca Sejm RP przyjął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, w którym zawarto szereg przepisów utrudniających organizację wieców, manifestacji, czy też protestów. Za projektem głosowało 224 posłów, przeciwnych było 209. Protestują organizacje pozarządowe, związki zawodowe, a także – przede wszystkim – internauci.

Przez internetowe fora i portale informacyjne przelewa się fala krytyki przyjętych regulacji, zgodnie z którymi m.in. gminy mają możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu lub czasie, jeżeli doprowadzić to może do „naruszenia porządku publicznego”.

Szybko pojawił się pomysł zorganizowania akcji mailingowej do najważniejszych instytucji i osób odpowiedzialnych za wynik głosowania oraz za powstanie tego skandalicznego projektu. Wielu internautów uważa, że przyjętą w takim kształcie ustawę może obalić Trybunał Konstytucyjny, do którego ma trafić wniosek w sprawie zgodności nowelizacji z konstytucją. Poza tym, wciąż istnieje szansa zatrzymania ustawy na drodze legislacyjnej: pozostało jeszcze jej rozpatrzenie przez Senat, a następnie podpisanie i ogłoszenie ustawy przez prezydenta. Dopóki to nie nastąpi, antywolnościowe przepisy nie wejdą w życie.

Poniżej publikujemy znaleziony w sieci list protestacyjny, wraz z adresami mailowymi marszałków Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz szefów klubów parlamentarnych. Zachęcamy do korzystania z poniższego tekstu oraz z poczty elektronicznej.

 

PROTEST
wobec przyjęcia w Sejmie dnia 28 czerwca 2012 r.
prezydenckiego projektu zmiany ustawy o zgromadzeniach

Do:
Marszałek Sejmu: Ewa.Kopacz@sejm.pl
Marszałek Senatu: borusewicz@nw.senat.gov.pl
Prezydent RP: listy@prezydent.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Przewodniczący KP PO: kp-po@kluby.sejm.pl
Przewodniczący KP PiS: kp-pis@kluby.sejm.pl
Przewodniczący KP SLD: kp-sld@kluby.sejm.pl
Przewodniczący KP RP: kp-rp@kluby.sejm.pl
Przewodniczący KP PSL: kp-psl@kluby.sejm.pl
Przewodniczący KP SP: kp-sp@kluby.sejm.pl

 

Wyrażam swój stanowczy protest i oburzenie z powodu przyjęcia w czwartek, 28 czerwca 2012 r. prezydenckiego projektu nowelizacji Ustawy o zgromadzeniach, który stanowi zamach na wyrażoną w art. 57 Konstytucji RP wolność zgromadzeń. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dn. 10 listopada 2004 r., wolność zgromadzeń stanowi jeden z istotnych elementów współczesnego standardu państwa demokratycznego w sferze podstawowych praw i wolności, która to wolność gwarantowana jest również w aktach prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Polskę.

Przegłosowany kilkunastoma głosami projekt zawiera wiele bardzo groźnych zapisów, które drastycznie ograniczają, a w niektórych wypadkach wręcz niweczą podstawowe prawo obywateli do wyrażania swoich poglądów w ramach publicznych zgromadzeń.

Do zapisów takich należą m.in. możliwość zakazania przez urzędników zgromadzenia, które zostanie zgłoszone w tym samym miejscu i czasie co inne zgromadzenie, obowiązek zawiadamiania o planowanym zgromadzeniu na 5 a nie jak jest obecnie na 3 dni przed planowanym zgromadzeniem, a także przerzucenie na organizatorów odpowiedzialności za szkody wywołane w trakcie zgromadzenia, co daje możliwość swobodnego działania rozmaitym prowokatorom, jak to miało miejsce w czasach PRL.

Powyżej wskazane zmiany dają urzędnikom prawie nieograniczoną możliwość ingerencji w wolność zgromadzeń i instrument do zakazywania niewygodnych, skierowanych przeciwko władzy inicjatyw. Poza tym zwalniają od odpowiedzialności za pilnowanie porządku Policję, zrzucając ją na organizatorów.

Bulwersuje fakt, że przegłosowany projekt zmian to kolejna ustawa napisana pod wpływem jednostkowego wydarzenia, którym był Marsz Niepodległości 2011. Pojawia się nawet pytanie: czy zamieszki z 11 listopada nie zostały w pewnym stopniu przez kogoś sprowokowane?

Posłowie głosujący za projektem, a pochodzący z partii deklarujących się jako demokratyczne, kompletnie zignorowali opinię publiczną i głos społeczny, wyrażony m.in. podczas wysłuchania publicznego projektu ustawy w Sejmie. Po raz kolejny ukazali swoje totalitarne zapędy do ograniczania wolności i nie liczenia się z opinią obywateli, traktując parlament jak swój własny folwark, a nie miejsce służby narodowi. Zmiana prawa o zgromadzeniach w kierunku zaproponowanym przez Prezydenta RP jest kolejnym krokiem na drodze do przekształcenia naszego kraju na powrót w państwo policyjno-urzędnicze.

Apelujemy do Senatu, Trybunału Konstytucyjnego oraz wszystkich instytucji, które z definicji mają strzec Konstytucji oraz praw obywatelskich o zablokowanie tej skandalicznej i budzącej skojarzenia z totalitaryzmem Ustawy o zmianie ustawy o zgromadzeniach. W przeciwnym wypadku obywatelom może nie pozostać nic innego jak uciekać się do obywatelskiego nieposłuszeństwa.


Z poważaniem,

…………
imię i nazwisko