Stowarzyszenie KoLiber goni z pomników kolejnych bolszewików

Stowarzyszenie KoLiber goni z pomników kolejnych bolszewików

Goń z pomnika bolszewikaKomunistyczny generał Karol Świerczewski nie będzie czczony za publiczne pieniądze. Choć wszystko wydawało się „zaklepane”, uroczystości, które w związku z 65. rocznicą śmierci „Waltera” odbyły się pod jego pomnikiem w Jabłonkach na Podkarpaciu, nie zostaną opłacone przez tamtejszy samorząd.

Stowarzyszenie KoLiber od początku ostro protestowało wobec decyzji o przyznaniu na ten cel dotacji. Akcja przyniosła oczekiwany skutek. Media podają, bowiem, że stowarzyszenie, które zorganizowało obchody będzie musiało zwrócić 10 tys. zł dotacji z budżetu województwa podkarpackiego.

Zdaniem kolibrantów, niedopuszczalne jest, aby podatnicy, w tym ofiary komunistycznego terroru i ich rodziny byli zmuszani do finansowania fet ku czci swoich katów. A generał Świerczewski to postać, która bardzo negatywnie zapisała się w historii. Przypomnijmy tylko niektóre epizody z jego biografii:
generał uczestniczył w rewolucji październikowej. W 1920 walczył przeciw Polakom w wojnie polsko-bolszewickiej. Do dziś bardzo negatywnie wspomina się go w Hiszpanii, gdzie próbował ustanowić system komunistyczny. Następnie, jako członek KC PPR i wiceminister obrony uczestniczył w budowaniu stalinizmu w Polsce. Słynął z bezwzględności, okrucieństwa, rozpusty i nadużywania alkoholu. Śmierć w rzekomym zamachu zapewniła mu sławę i pośmiertną legendę w PRL.

Oby, więc zreflektowanie się władz województwa podkarpackiego ws. Świerczewskiego stało się nauczką dla wszystkich innych, którym w przyszłości przyjdzie do głowy organizowanie uroczystości, mających na celu uczczenie funkcjonariuszy zbrodniczych totalitaryzmów. Polskie społeczeństwo im na to nie pozwoli. Jest bowiem wystarczająco dużo Polaków, którzy mimo kolejnych „reform” systemu edukacji znają historię wystarczająco dobrze, by wiedzieć, komu faktycznie należy się cześć, a kogo należałoby raczej skazać na wieczne zapomnienie.

 

Źródło: GonBolszewika.pl