Akcja „Kibice za bezpieczeństwem”

Akcja „Kibice za bezpieczeństwem”

fundacja republikańskaFundacja Republikańska i Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców zaniepokojone ostatnimi działaniami rządu i podległych mu służb, godzącymi w konstytucyjne prawa obywatelskie i mającymi na celu ograniczenie działalności kibiców piłki nożnej i ich stowarzyszeń, inicjują akcję „Kibice za bezpieczeństwem”.

Celem akcji jest skuteczne przeprowadzenie projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań, na które czekają setki tysięcy polskich kibiców i obywateli. Eksperci Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej opracowali projekt Ustawy o zmianie Ustawy o imprezach masowych i innych ustaw, której uchwalenie pozwoli na wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:
– doprecyzowanie przesłanek, które musi spełniać decyzja wojewody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skrócenie terminów w których rozpatrywane są odwołania od tej decyzji;
– eliminacja z polskiego systemu prawnego niekonstytucyjnej instytucji „zakazu klubowego”;
– prowadzenie możliwości skrócenia okresu obowiązywania zakazu stadionowego po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących się prac społecznych i działań reedukacyjnych prowadzonych przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne;
– wprowadzenie obowiązku posiadania karty kibica, jako dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie masowej;
– prowadzenie konsekwentnego całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa;
– umożliwienie prowadzenia dopingu z użyciem materiałów pirotechnicznych w modelu duńskim (stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping wnosi kaucje, która przepada na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych);
– wprowadzenie obowiązku prowadzenie i finansowania działalności edukacyjnej i sportowej dla klubów sportowych i stowarzyszeń kibiców przez samorządy.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji z roku na rok następuje poprawa bezpieczeństwa na imprezach masowych. „W porównaniu z 2009 r. o 40 proc. spadła liczba chuligańskich wybryków. O blisko 40 proc. mniej było zatrzymań chuliganów. Do sądów trafiło o 56 proc. mniej wniosków w sprawach o wykroczenia popełnione w związku z imprezami masowymi. Na tym nie koniec. Po meczach piłki nożnej do sądów skierowano 803 wnioski o ukaranie – spadek o blisko 62 proc. Mniej jest też wydawanych zakazów stadionowych.” – czytamy na stronie KibiceZaBezpieczenstwem.pl.

Inicjatorzy akcji społecznej uważają, że proponowane zmiany zwiększą bezpieczeństwo imprez masowych przy jednoczesnym doprecyzowaniu prowadzenia kulturalnego i efektownego dopingu oraz przyczynią się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Komitet ma 3 miesiące na zebranie minimalnej wymaganej liczby 100 tys. podpisów. W ostatnich tygodniach akcja nabrała rozpędu, również dzięku zaangażowaniu poszczególnych grup kibicowskich przy zbieraniu podpisów w trakcie meczów piłki nożnej. Działa również facebookowy profil akcji i samodzielna strona pod adresem http://kibicezabezpieczenstwem.pl.

 

Źródło: WPolityce.pl, KibiceZaBezpieczenstwem.pl.