Wybory 2011. Sam kontroluj liczenie głosów

Wybory 2011. Sam kontroluj liczenie głosów

wybory 2011Sprawdź osobiście, czy podczas wyborów nie dojdzie do łamania prawa. Jeśli obawiasz się fałszowania wyborów lub po prostu chcesz przekonać się, jak wygląda praca komisji wyborczej, to powinieneś zgłosić się na męża zaufania.


Dariusz Madejski

Kto może nim zostać? – Nie ma konkretnych wymogów. Państwowa Komisja Wyborcza stawia tylko jeden warunek. Może to być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – wyjaśnia dla e-prawnik.pl Lech Gajzler, ekspert Krajowego Biura Wyborczego, obsługującego Państwową Komisję Wyborczą.

Pełna zdolność do czynności prawnych cechuje każdą osobę, która ukończyła 18 lat i nie została ubezwłasnowolniona oraz kobietę, która ukończyła 16 lat i zawarła związek małżeński za zgodą sądu. Jeśli spełnimy powyższy warunek i chcemy nadzorować wybory, to zaczynamy od wizyty w siedzibie partii, której jesteśmy zwolennikiem. – Zainteresowani powinni udać się do komitetu wyborczego, który zarejestrował w okręgu listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora – tłumaczy Lech Gajzler. Do kiedy można się zgłaszać? Ważne, by zrobić to przed dniem wyborów. – Nie ma tutaj żadnych terminów – dodaje ekspert Krajowego Biura Wyborczego.

Dostaniesz identyfikator i instrukcje

Każdy mąż zaufania musi posiadać zaświadczenie, które wystawi mu pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona. Pamiętajmy, by mieć przy sobie ten dokument idąc do lokalu, który mamy nadzorować. – Trzeba go pokazać, wraz z dowodem osobistym, przewodniczącemu komisji – mówi Lech Gajzler. – Jeżeli zaświadczenie wystawiła osoba upoważniona do tego przez pełnomocnika, to musimy pokazać również ksero takiego upoważnienia – dodaje. Przewodniczący komisji poinformuje mężów zaufania o przysługujących im prawach i wskaże miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować przebieg głosowania. Każdy dostanie identyfikator z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentuje. Na takim identyfikatorze nie możemy umieszczać żadnych haseł wyborczych czy innych elementów, które mogą łamać ciszę wyborczą.

 

Tekst jest fragmentem artykułu. Całość dostępna w serwisie e-prawnik.pl.