Kandydaci przyjaźni życiu i rodzinie – kolejne certyfikaty

Kandydaci przyjaźni życiu i rodzinie – kolejne certyfikaty

Prawo do narodzin - certyfikatyTrwa kampania przyznawania certyfikatów Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie. Celem przyznawania certyfikatów jest wskazanie wyborcom kandydatów, którzy deklarują, że w ramach swojej misji publicznej będą służyli wartościom rodzinnym i dążyli do zagwarantowania maksymalnej ochrony prawnej życiu człowieka.

Nadawanie certyfikatów miało miejsce w Sejmie w dniach 15 i 16 września bieżącego roku. Otrzymało go 75 posłów, reprezentujących różne partie polityczne. Głównym kryterium otrzymania Certyfikatu było głosowanie przeciwko odrzuceniu ustawy o ochronie dzieci nienarodzonych oraz złożenie deklaracji podjęcia po wyborach parlamentarnych zdecydowanych działań na rzecz objęcia pełną ochroną życia ludzkiego oraz na rzecz wzmocnienia wartości rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny w wymiarze kulturowym, społecznym i materialnym.

Od tego momentu Fundacja PRO rozpoczyna także nadawanie Certyfikatów kandydatom na posłów bądź senatorów, którzy nie zasiadali w ławach sejmowych w obecnej kadencji. Kązdy z nich będzie musiał uprzednio podpisać deklarację działania na rzecz wartości rodzinnych i ochrony życia w przyszłym parlamencie.

Drugi etap kampanii certyfikacyjnej ma na celu poinformowanie społeczeństwa o kandydatach przyjaznych życiu i rodzinie. W tym celu przygotowano spoty: radiowy i internetowy, które wskazują gdzie można znaleźć listę takich kandydatów. Cel organizatorów akcji zawiera się w tym, by jak największa część społeczeństwa w momencie, gdy wybory parlamentarne stają się głównym tematem dyskusji w kraju, została poinformowana o tym, który kandydat w przyszłości będzie bronił ważnych dla nich zasad.

 

Więcej informacji oraz lista parlamentarzystów, którzy otrzymali Certyfikaty Posła Przyjaznego Życiu i Rodzinie znajdują się na stronie PrawoDoNarodzin.pl