Kampania przyznawania certyfikatów Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Kampania przyznawania certyfikatów Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Prawo do narodzinRozpoczyna się kampania przyznawania certyfikatów Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie. Celem przyznawania certyfikatów jest wskazanie wyborcom kandydatów, którzy deklarują, że w ramach swojej misji publicznej będą służyli wartościom rodzinnym i dążyli do uchwalenia prawa, dzięki któremu ochrona życia poczętego będzie umocowana ustawowo.

Przyznawanie certyfikatów ma pomóc wyborcom przekroczyć krąg jałowych sporów partyjnych i w swoich wyborach orientować się na osoby, które deklarują przywiązanie do najważniejszych wartości konstytuujących naszą cywilizację. Będzie to istotna informacja dla organizacji z obszaru PRO-life i PRO-familia oraz ponad 600 tysięcy dorosłych Polaków, którzy złożyli swój podpis pod projektem ustawy w pełni chroniącej ludzkie życie, czyniąc z niego największą po 1989 r. inicjatywę obywatelską.

Dla posłów obecnej kadencji kryterium przyznawania Certyfikatu będzie wyrażony w głosowaniach stosunek do będącego przedmiotem prac parlamentu projektu ustawy chroniącej życie ludzkie od momentu poczęcia oraz podpisanie deklaracji. W przypadku kandydatów nie sprawujących obecnie mandatu poselskiego będzie podpisanie niniejszej deklaracji:

Jako kandydat na Posła do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej uważam, że takie wartości jak ludzkie Życie i Rodzina zasługują na szczególną ochronę prawną i w związku z tym:

1. Deklaruję podjęcie w przyszłej kadencji parlamentu zdecydowanych działań na rzecz objęcia pełną ochroną Życia ludzkiego.

2. Deklaruję podjęcie w przyszłej kadencji parlamentu zdecydowanych działań na rzecz wzmocnienia wartości Rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny w wymiarze kulturowym, społecznym i materialnym.

Informacje o Kandydatach Przyjaznych Życiu i Rodzinie będą dystrybuowane na serwisach organizatorów, wśród ruchów i organizacji zaangażowanych w zbieranie podpisów pod ustawą chroniącą życie człowieka oraz za pomocą materiałów multimedialnych. Zachęcamy do zainteresowania i rozpowszechniania informacji na ten temat.

Źródło: PrawoDoNarodzin.pl