Polska bez długu

Polska bez długu

Na przełomie czerwca i lipca tego roku polski dług publiczny przekroczył 700 miliardów złotych. Na każdego obywatela przypada więc już ok. 19 tysięcy złotych zadłużenia do spłaty. Oczywiście zadłużenia, którego on nie zaciągał, a zrobili to w jego imieniu politycy. Każdego dnia polski dług rośnie o kolejne 250 milionów złotych.

Problem ten dostrzegła grupa osób związanych ze Stowarzyszeniem „KoLiber”, która zainicjowała akcję społeczną „Polska bez długu”. Ma ona na celu wpisanie do polskiej Konstytucji całkowitego zakazu uchwalania budżetu Państwa z deficytem, a tym samym powiększania zadłużenia. Jedynym skutecznym narzędziem do wprowadzenia takiego zakazu jest nowelizacja Konstytucji, czego mogą dokonać posłowie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 230 posłów. Organizatorzy zdecydowali się na zbieranie podpisów pod apelem do posłów, by pokazać, że duża rzesza Polaków nie życzy sobie zostawiać swoim dzieciom i wnukom w testamencie ogromnego długu do spłacenia.

Obecnie pod specjalnie przygotowaną petycją do posłów na Sejm RP podpisało się za pośrednictwem strony internetowej akcji ponad 10 000 osób. W celu promocji akcji organizatorzy powołali Komitet Poparcia, w którego składzie znajdują się m.in.: prof. Krzysztof Rybiński, prof. Wojciech Bartelski, dr Artur Górski, Roman Kluska i Janusz Korwin-Mikke.

Szczegóły akcji oraz treść petycji są dostępne na stronie http://dlug.koliber.org .