Tag Archives: zbiórka podpisów

Fundacja Pro kolejny raz rusza do walki – powstał obywatelski projekt ustawy delegalizujący aborcję

Niezrażeni lekceważącą postawą większości posłów obecnej kadencji, polscy działacze prolife rozpoczęli kolejną kampanię, mającą na celu wprowadzenie do Sejmu projektu ustawy, zmieniającego obecną ustawę, regulującą dopuszczalność zabijania dzieci nienarodzonych nad Wisłą. Dodatkowego uzasadnienia dla akcji dostarczają statystyki z 2014 roku, w świetle których w Polsce legalnie wykonano ponad 1800 zabiegów aborcji. To kilkukrotny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Fot. Fundacja Pro

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” został zarejestrowany przez sejmowych urzędników w dniu 3 kwietnia br. Oznacza to, że od tej daty inicjatorzy akcji mają 3 miesiące na zebranie minimum 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy, zabraniającej zabijania dzieci w łonach matek. Oczywiście, podpisów tych może być dużo więcej, co tylko wzmocni presję na parlamentarzystach.

W 2011 roku po raz pierwszy zebraliśmy 600 tysięcy podpisów przeciwko aborcji. W 2013 r. jak i 2014 r. zbieraliśmy ponownie. Pod innymi projektami i w mniej sprzyjających okolicznościach udało nam się osiągnąć doskonałe wyniki – zbierając odpowiednio 450 i 230 tysięcy podpisów – piszą na stronie stopaborcji.pl działacze Fundacji Pro.

Olbrzymie kampanie społeczne, towarzyszące inicjatywom ustawodawczym, wpływają na opinię publiczną. Dzięki tym działaniom więcej osób dowiaduje się o okrucieństwie aborcji, więcej chce działać, aby powstrzymać mordowanie nienarodzonych. Kolejne osoby, stając przed koniecznością oceny tego strasznego procederu, opowiadają się przeciw niemu.

Opracowany projekt ustawy przewiduje zmianę jej nazwy oraz wykluczenie przypadków dopuszczających zabieg, który polski prawodawca nazwał „przerwaniem ciąży”. Jest to sformułowanie, które de facto stanowi jedynie jedną z czynności wykonywanych w procesie aborcyjnym, wprowadzone przed laty do dyskursu publicznego przez środowiska proaborcyjne, które tym samym chciały odciągnąć uwagę od najważniejszego faktu, jaki każdorazowo towarzyszy zabiegowi aborcji – śmierci niewinnego człowieka.

Przypominamy, iż podpisy pod projektem ustawy może zbierać każdy – wśród rodziny, znajomych, w swojej wspólnocie, w kościele po Mszy Świętej, w czasie marszu, wycieczki, na ulicy i w domu. Można także rozpropagować zbiórkę podpisów wśród znajomych przez media społecznościowe i umówić się na podpisanie listy – co najważniejsze, podpis musi być złożony własnoręcznie na specjalnie przygotowanej do tego karcie, w sposób umożliwiający jego odczytanie.

Chcesz zbierać podpisy pod projektem ustawy? Wejdź na stronę stopaborcji.pl/podpisy.

 

Źródło: Fundacja Pro

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aborcja eugeniczna w Sejmie: zebrano ponad 400 tys. podpisów za życiem

Ustawa antyaborcyjna w SejmieKomitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” złożył w Sejmie ponad 400 tyś. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, zakazującym aborcji eugenicznej.

O godzinie 12. przed Sejmem odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział koordynatorzy zbiórki z całej Polski. Na pytania dziennikarzy odpowiadali Kaja Godek, Pełnomocnik Komitetu, matka 5-letniego Wojtka z zespołem Downa oraz Mariusz Dzierżawski, Zastępca Pełnomocnika Komitetu.

- Widać zmianę w opinii publicznej w kwestii obrony życia, podobna zmianę można zaobserwować u klasy politycznej. Nie wiem czy dokonuje się ona u polityków z wyrachowania czy z faktycznego dostrzeżenia problemu, jednak ta zmiana w nastawieniu wobec ochrony życia jest widoczna. Bez wątpienia lobby śmierci jest w Sejmie silne i też nie składa broni – mówi w rozmowie z PCh24.pl Mariusz Dzierżawski.

Od momentu złożenia podpisów u marszałka, Sejm będzie miał trzy miesiące na przeprowadzenie pierwszego czytania. Zaproponowana nowelizacja polega na wykreśleniu z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 4a w punkcie 1 ustępu 2, który pozwala na dokonanie aborcji, jeśli „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

- Mam nadzieje, że m. in. pod wpływem żądań opinii publicznej Sejm dokona zmiany w prawodawstwie. Na pewno jeśli dojdzie do głosowania będzie się można przekonać dla kogo kwestia ochrony życia jest ważna. Zobaczymy kto jak głosuje – dodaje Mariusz Dzierżawski

Obecnie blisko 95 proc. aborcji dokonywanych jest na dzieciach podejrzanych o chorobę, w dużej mierze na dzieciach z zespołem Downa. Aborcja z reguły dokonywana jest w drugim trymestrze ciąży, gdy dzieci są już dobrze rozwinięte.

Statystyki europejskie pokazują, że około 10-15 proc. abortowanych dzieci rodzi się żywe, po czym umierają z głodu, pragnienia lub zimna.

 

Źródło: PCh24.pl

Tagged , , , , , , , ,

Europejska Inicjatywa Obywatelska jako nowe narzędzie demokratyzacji w UE

ordo iurisW czwartek 23 maja odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego seminarium poświęcone Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej na przykładzie kampanii „Jeden z nas”.

Podczas spotkania dr Joanna Banasiuk przedstawiła słuchaczom profil Centrum Prawnego Ordo Iuris. Dr Dobrochna Bach-Golecka z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała historię Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej oraz jej podstawowe założenia. W swoim wystąpieniu ukazała nowy wymiar integracji europejskiej, który został otwarty dzięki wprowadzeniu Inicjatywy. Dr Bach – Golecka powiedziała również o społecznych skutkach kampanii prowadzonych w ramach EIO – nawiązywaniu kontaktów transgranicznych, pobudzenie obywateli państw członkowskich do działania, rozpoczeciu debaty publicznej o szerokim i międzynarodowym charakterze.

Jakub Bałtroszewicz, koordynator polskiego komitetu narodowego Inicjatywy Jeden z nas, przypomniał zgromadzonym stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który mówi, że ochrona prawna, przysługująca człowiekowi na gruncie europejskiego prawa patentowego, musi dotyczyć wszystkich jego faz rozwojowych i obejmować również życie w fazie embrionalnej, począwszy od momentu zapłodnienia. W związku z tym w ramach Inicjatywy Jeden z nas przedstawiono konkretną propozycję prawną – ujednolicenie regulacji Unii Europejskiej, poprzez zakazanie i zakończenie finansowania działań wiążących się z niszczeniem ludzkich embrionów oraz prowadzeniem badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych. Bałtroszewicz przedstawił również historię Inicjatywy, opowiedział o nieprzygotowaniu struktur europejskich na prowadzenie Europejskich Inicjatyw Obywatelskich oraz aktualne wyniki kampanii – 440 000 zebranych podpisów. Podkreślił także całkowitą nowość jaką jest współpraca organizacji z całej Europy zajmujących się obroną życia i rodziny.

Dr Joanna Banasiuk z Centrum Prawnego Ordo Iuris wytłumaczyła mechanizm finansowania z funduszy unijnych organizacji zajmujących się przeprowadzaniem i promowaniem aborcji. Komisja Europejska przyznała wielomilionowe środki na aborcyjne projekty m.in. w Kambodży, RPA, Bangladeszu czy Papui-Nowej Gwinei. Ten niegodny ludzi cywilizowanych proceder wszyscy Europejczycy zmuszeni są opłacać ze swoich podatków.

Seminarium zostało zorganizowane przez Centrum Prawne Ordo Iuris, Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej UKSW, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i ASK Soli Deo.

 

Źródło: OrdoIuris.pl

Tagged , , , , , , , ,

Obywatele decydują – nie tylko w trakcie wyborów

obywatele inicjatywa ustawodawczaOgólnopolska kampania społeczna „Obywatele decydują” ma na celu usprawnić jedno z najważniejszych narzędzi demokracji partycypacyjnej, jakim jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. Stworzona została, aby ułatwić Polakom składania obywatelskich projektów ustaw, a przez to zwiększyć ich aktywności w życiu publicznym.

W ramach kampanii opublikowany został raport „Obywatele decydują. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich”. Stanowi on kompleksowy zbiór istotnych informacji dla aktywnych obywatelsko.

W listopadzie 2012 r. odbyło się w Warszawie seminarium „Obywatele decydują”, na którym oprócz wystąpień ekspertów, miała miejsce debata polityczna z udziałem posłów i posłanek PO, PiS, SLD i RP. Parlamentarzyści wspólnie stwierdzili, że obywatelskie ustawy wymagają szczególnego traktowania, ponieważ są wyrazem woli narodu. Ponadto zgodzili się na powołanie ponadpartyjnego Zespołu Parlamentarnego „Obywatele decydują”. Celem zespołu będzie wypracowanie kształtu nowelizacji ustawy o OIU w oparciu o projekt przygotowany przez przedstawicieli kampanii „Obywatele decydują”.

Organizatorem kampanii „Obywatele decydują” jest Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO ) z Łodzi – organizacja pożytku publicznego niezwiązaną z żadną partią polityczną czy grupą interesu. Misja INSPRO brzmi: Kształtować, rozwijać, promować postawy obywatelskie. Instytut od 2004 roku działa na rzecz dobra wspólnego przyczyniając się do wprowadzenia istotnych zmian społecznych m.in. poprzez akcje Tiry na Tory, Naturalne Geny czy Dom to Praca.

 

Źródło: Nadesłane na akcjespoleczne.blog@gmail.com

Tagged , , , , , , , , , ,

Akcja „Kibice za bezpieczeństwem”

fundacja republikańskaFundacja Republikańska i Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców zaniepokojone ostatnimi działaniami rządu i podległych mu służb, godzącymi w konstytucyjne prawa obywatelskie i mającymi na celu ograniczenie działalności kibiców piłki nożnej i ich stowarzyszeń, inicjują akcję „Kibice za bezpieczeństwem”.

Celem akcji jest skuteczne przeprowadzenie projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań, na które czekają setki tysięcy polskich kibiców i obywateli. Eksperci Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej opracowali projekt Ustawy o zmianie Ustawy o imprezach masowych i innych ustaw, której uchwalenie pozwoli na wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:
- doprecyzowanie przesłanek, które musi spełniać decyzja wojewody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skrócenie terminów w których rozpatrywane są odwołania od tej decyzji;
- eliminacja z polskiego systemu prawnego niekonstytucyjnej instytucji „zakazu klubowego”;
- prowadzenie możliwości skrócenia okresu obowiązywania zakazu stadionowego po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących się prac społecznych i działań reedukacyjnych prowadzonych przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne;
- wprowadzenie obowiązku posiadania karty kibica, jako dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie masowej;
- prowadzenie konsekwentnego całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa;
- umożliwienie prowadzenia dopingu z użyciem materiałów pirotechnicznych w modelu duńskim (stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping wnosi kaucje, która przepada na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych);
- wprowadzenie obowiązku prowadzenie i finansowania działalności edukacyjnej i sportowej dla klubów sportowych i stowarzyszeń kibiców przez samorządy.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji z roku na rok następuje poprawa bezpieczeństwa na imprezach masowych. „W porównaniu z 2009 r. o 40 proc. spadła liczba chuligańskich wybryków. O blisko 40 proc. mniej było zatrzymań chuliganów. Do sądów trafiło o 56 proc. mniej wniosków w sprawach o wykroczenia popełnione w związku z imprezami masowymi. Na tym nie koniec. Po meczach piłki nożnej do sądów skierowano 803 wnioski o ukaranie – spadek o blisko 62 proc. Mniej jest też wydawanych zakazów stadionowych.” – czytamy na stronie KibiceZaBezpieczenstwem.pl.

Inicjatorzy akcji społecznej uważają, że proponowane zmiany zwiększą bezpieczeństwo imprez masowych przy jednoczesnym doprecyzowaniu prowadzenia kulturalnego i efektownego dopingu oraz przyczynią się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Komitet ma 3 miesiące na zebranie minimalnej wymaganej liczby 100 tys. podpisów. W ostatnich tygodniach akcja nabrała rozpędu, również dzięku zaangażowaniu poszczególnych grup kibicowskich przy zbieraniu podpisów w trakcie meczów piłki nożnej. Działa również facebookowy profil akcji i samodzielna strona pod adresem http://kibicezabezpieczenstwem.pl.

 

Źródło: WPolityce.pl, KibiceZaBezpieczenstwem.pl.

Tagged , , , , ,

Obywatelska inicjatywa przeciwko sprzedaży Lotosu


polski_lotos_projekt_ustawyPonad 150 tysięcy ludzi podpisało się pod projektem ustawy, która ma zakazać sprzedaży Lotosu. Jutro PiS przekaże dokument marszałkowi Sejmu. Posłowie liczą, że zajmą się projektem jeszcze w tym roku.
 

W środę podczas konferencji prasowej w pobliżu siedziby Grupy Lotos w Gdańsku Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Steckiewicz podkreślił, że udało się zebrać ok. 150 tysięcy podpisów. Aby projekt ustawy wszedł pod obrady Sejmu, komitet od 9 maja do 5 sierpnia musiał zebrać podpisy co najmniej 100 tys. Polaków.

Steckiewicz przyznał, że „nie było łatwo; na początku niewiele osób się podpisywało”. Powiedział, że „dopiero po wystosowaniu „apelu rozpaczy” do mediów dwa tygodnie temu „coś się ruszyło”. Uważa, że „apel szczególnie został podchwycony przez Radio Maryja i Telewizję Trwam i to chyba głównie siłami odbiorców tych mediów listy z podpisami zaczęły płynąć lawinowo”. Powiedział, że „listy ciągle są przysyłane i nie wiadomo dokładnie, ile podpisów będzie złożonych Marszałkowi”.

„Przekroczony został znacznie limit 100 tys. i nie ma obawy, że podpisów może zabraknąć, np. po zakwestionowaniu części z nich” – dodał. Wyjaśnił, że od daty złożenia podpisów marszałek ma trzy miesiące na poddanie projektu pod głosowanie. „Liczymy, że jeszcze w tej kadencji marszałek podda ten projekt pod pierwsze czytanie” – powiedział.

Poinformował, że akcję wspierali m.in. Solidarność, biura poselskie PiS, kluby „Gazety Polskiej” oraz kibice Lechii Gdańsk i żużlowców GKS Wybrzeże, których Grupa Lotos jest sponsorem.

Z projektem ustawy można się zapoznać na stronie: PolskiLotos.pl

Źródło: Rp.pl oraz PolskiLotos.pl

Tagged , , , , , ,