Tag Archives: wychowanie

Gender – spojrzenie krytyczne. Konferencja w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na konferencję naukową „Gender – spojrzenie krytyczne”, organizowaną przez Wydział Filozoficzny tej katolickiej uczelni. Wydarzenie zaplanowano aż na 3 dni: 23, 24 oraz 25 marca 2015 r. Patronat honorowy nad konferencją sprawuje JE kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski i zarazem Wielki Kanclerz UP JPII.

gender konferencja naukowa

Wszystkie sesje odbędą się w auli przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Na konferencji wystąpią m.in. ks. prof. Tadeusz Guz, ks. prof. Dariusz Oko, prof. Aleksander Stępkowski, autorka książki o gender Gabriele Kuby czy były wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski.

Organizatorzy konferencji zwracają uwagę na istotę zjawiska gender, które nie funkcjonuje wyłącznie jako luźna idea, ale ma swoje miejsce unijnych traktatach czy dokumentach Rady Europy. Strategia „gender-mainstreaming” – twierdzą organizatorzy konferencji – wzbudziła żywe zainteresowanie, wszak ma być ona, zgodnie z unijnymi zaleceniami, wprowadzana w życie społeczeństw krajów należących do UE.

Dlatego Uniwersytet Papieski, pod patronatem kard. Stanisława Dziwisza, organizuje konferencję naukową, podczas której, jak informują organizatorzy, badacze z Polski i zagranicy zajmą się merytorycznie tematem gender.

 

Źródło: upjp2.edu.pl

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Zaapelujmy do posłów o odrzucenie konwencji Rady Europy!

Już w środę 10 września odbędzie się głosowanie nad przyjęciem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu politycy zadecydują o ratyfikacji Konwencji. Pomimo nacisków rządu, który poparł Konwencję, w koalicji PO-PSL jest kilkudziesięciu posłów, którzy z odpowiednim poparciem społecznym są skłonni głosować przeciwko niej.

sejm

Nie ma właściwie żadnych argumentów za przyjmowaniem tego dokumentu, jest za to wiele przeciwko. Konwencja nie identyfikuje rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo (gender-based violence). Jej twórcy przyjęli, że źródłem agresji względem kobiet są różnice w pojmowaniu męskich i kobiecych ról społecznych.

Konwencja nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy. Techniczne rozwiązania zawarte w Konwencji w ogromnej większości powielają obowiązujące już w Polsce przepisy oraz programy rządowe.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych UE wskazują niezbicie, że Polskę charakteryzuje najniższy w Europie wskaźnik przemocy wobec kobiet i jeden z najwyższych wskaźników zgłoszeń przypadków przemocy na Policję. Dane te zostały całkowicie zignorowane przy przygotowaniu ratyfikacji.

Przepisy Konwencji otwierają furtkę do rozmywania naturalnej tożsamości rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Konwencja nakłada m.in. obowiązek nauczania na wszystkich poziomach edukacji o „niestereotypowych rolach płciowych”).

Konwencja budzi istotne wątpliwości z perspektywy konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony i prawa do sądu, ponieważ pozwala adwokatom i radcom prawnym bezkarnie donosić do organów ścigania na swoich klientów, jeśli uznają, że stosowali lub mogą stosować genderowo motywowaną przemoc.

Uzasadnienie ustawy ratyfikacyjnej jest pełne rażących błędów merytorycznych. Co do treści samej Konwencji, istnieje wiele opinii o sprzeczności zawartych w niej postanowień z Konstytucją RP.

Przedstawiamy listę tych polityków z podziałem na okręgi wyborcze. Zaapeluj do posła o głosowanie przeciwko ratyfikacji Konwencji na jeden lub kilka z poniższych sposobów:
1) Zadzwoń do biura posła ze swojego regionu:
Zaapeluj o głosowanie za odrzuceniem Konwencji. Powiedz, że jego postawa w głosowaniu nad Konwencją będzie miała bezpośredni wpływ na zachowanie Twoje i Twojej rodziny podczas wyborów w jego okręgu wyborczym.
2) Wyślij e-mail na jego adres lub adres jego biura.
Przykładowa treść wiadomości:

Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Poseł

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo, nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy, uzasadnienie jej ustawy ratyfikacyjnej pełne jest rażących błędów merytorycznych a jej ratyfikacja będzie się wiązała z ponoszeniem przez Polskę
istotnych obciążeń finansowych.

Dlatego apeluję do Pana Posła / Pani poseł o zagłosowanie przeciwko ratyfikacji tej ideologicznej Konwencji. Pana / Pani głosowanie w tej sprawie będzie miało bezpośredni wpływ na zachowanie moje i mojej rodziny podczas wyborów w naszym okręgu wyborczym.

Z wyrazami szacunku,
[podpis]

3) Jeśli to możliwe, umów się w poniedziałek-wtorek na spotkanie w biurze poselskim i osobiście zaapeluj o odrzucenie Konwencji.

 

Źródło: Instytut Ordo Iuris.

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Miejmy odwagę uczyć i wychowywać – konferencja w Warszawie

miejmy odwagęRadio Warszawa wraz z Creodidasko zapraszają wszystkich rodziców na konferencję dotyczącą edukacji i wychowania dzieci w zmieniającej się rzeczywistości. Wbrew pozorom, spotkanie nie będzie utrwalać medialno-rządowego przekazu, wzmacnianego emitowanymi w telewizji propagandówkami, stawiającego na pierwszym miejscu problematyki wychowania przemoc wobec dzieci i zgubny wpływ duchowieństwa. Wręcz przeciwnie, jest to propozycja dla tych, którzy chcą kształcić i wychowywać dzieci odpowiedzialnie i autonomicznie, według własnych przekonań i z uwzględnieniem chrześcijańskich wartości.

Do udziału w konferencji zaproszono specjalistów i wykładowców z kraju i zagranicy, którym bliskie są problemy edukacyjno-wychowawcze nurtujące współczesne środowiska zarówno oświatowe, jak i społeczne, świeckie i kościelne. W przystępny i kompleksowy sposób istotę zjawiska, zwanego ideologią gender, ukaże dr Gabriele Kuby, znana w środowiskach katolickich niemiecka socjolog, która opisuje w swoich wywiadach przerażający stan przymusowej edukacji seksualnej w Europie Zachodniej. O wpływie tego procesu na nasze społeczeństwo opowie prof. Maria Ryś. Na temat etyki seksualnej wypowie się Abp Henryk Hoser SAC. Zagadnienia edukacji i wychowania dzieci w odniesieniu do wyzwań dynamicznie rozwijającego się świata zaprezentuje Joanna Białobrzeska. Ksiądz dr Mirosław Nowosielski wskaże współczesne zagrożenia duchowe. Redaktor Jacek Karnowski poprowadzi konferencję oraz omówi rolę edukacji medialnej w wychowaniu dzieci.

Konferencja odbędzie się 21 września w warszawskim Wyższym Seminarium Duchownym, przy ul. Mehoffera 2. W czasie 7 godzin wykładów i dyskusji nie zabraknie okazji do zadawania pytań prelegentom, jak również prezentowania własnych opinii na poruszane tematy. Wstęp na konferencję płatny: 40 zł za osobę lub 2 x 35 zł w przypadku małżeństw. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie miejmyodwage.pl.

 

Źródło: miejmyodwage.pl

Tagged , , , , , , , , , ,

Krucjata Młodych przeciw deprawacji dzieci

We wtorkowe południe, przedstawiciele Krucjaty Młodych złożyli w Ministerstwie Edukacji Narodowej protest przeciw seksualizacji dzieci w polskich szkołach. Jest to związane z planami MEN, które zamierza wprowadzić haniebne pomysły względem edukacji seksualnej dzieci.

Cała sprawa związana jest z konferencją, jaką współorganizowało MEN 22 kwietnia br. Jej tematem była prezentacja „standardów edukacji seksualnej w Europie” opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Podczas prezentacji, przedstawiono rażąco niemoralne treści, które w przypadku prezentowania ich dzieciom w szkołach – mogłyby mieć znamiona usiłowania popełnienia przestępstwa oraz nakłaniania nieletnich do czynów lubieżnych, o czym mówi art. 200 Kodeksu karnego.

Skandaliczne treści prezentowane na kwietniowej konferencji poruszały m.in. tematykę „akceptacji seksu dla 6-latków”, „komunikowania się w celu uprawiania przyjemnego seksu” – dla „9 i 12 – latków” oraz sprawę „zaopatrywania się w antykoncepcję” – dla dzieci w wieku 12 – 15 lat. Poza tym, jak naucza raport WHO, w przypadku dzieci powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.

Szokujące zalecenia mają być kierunkiem „rozwoju” edukacji seksualnej dzieci. WHO uważa również, że „seksualność rozpoczyna się przed 4 rokiem życia”, dlatego „nowa edukacja” ma rozpocząć się tak wcześnie.

- Obawiamy się, że z czasem Polacy zaczną nazywać MEN Ministerstwem Edukacji Seksualnej. Nie wyobrażamy sobie, aby obok historii czy matematyki dzieci miały być nauczane masturbacji czy korzystania ze środków antykoncepcyjnych. Jeśli rozbudzimy seksualnie najmłodszych to nie powinniśmy się dziwić, gdy do szkół będą przychodzić pedofile - mówi Maciej Maleszyk, warszawski koordynator Krucjaty Młodych, organizator protestu.

 

Źródło: PCh24.pl

Tagged , , , , , , , ,

Skandal w Krakowie: dzieci porwano ze szkoły „w świetle prawa”. KoLiber protestuje.

koliber kraków13-letni Krzysiek i 10-letni Piotr, dzieci państwa Bajkowskich, którzy z własnej woli zgłosili się do Krakowskiego Instytutu Psychologii, wylądowały w domu dziecka. Zostały zabrane prosto ze szkoły, choć nie ma dowodów potwierdzających, że doszło do nieprawidłowości.

Dzieci trafiły do domu dziecka. To efekt sądowego orzeczenia z 30 stycznia bieżącego roku. Rodzicom zarzuca się, że „wadliwie funkcjonują w rolach rodzicielskich”. Równocześnie dzieci są zadbane, uczą się bardzo dobrze, wychowawcy prezentują o nich i o ich rodzicach pozytywną opinię. Nie ma też żadnych dowodów świadczących o tym, by zdrowie, bezpieczeństwo czy edukacja dzieci były zagrożone.

Przeciwko takiej polityce władz protestują działacze krakowskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. W przesłanym do mediów oświadczeniu czytamy: Uważamy za kuriozalne pozbawianie dzieci rodzicielskiej opieki na podstawie nierzetelnych obserwacji i opinii. Wywiad środowiskowy stwierdza, że chłopcy dobrze się uczyli, mieli dobry kontakt z rodzicami, byli zadbani i inteligentni. Nauczyciele chwalili kontakt z rodzicami i dziećmi. Nie uważamy by dom dziecka był właściwym rozwiązaniem dla Krzysia i Piotrka. Nie pochodzą oni z rodziny patologicznej, a do ingerencji władz doszło pomimo braku czynników wskazujących na taką konieczność.

Po raz kolejny wraca do dyskursu publicznego problem coraz bardziej restrykcyjnej polityki państwa w stosunku do rodzin oraz do władzy rodzicielskiej. Na mocy nowelizacji aktów prawa z 2010 r. urzędnicy socjalni zyskali prawo do ingerowania w wyjątkowych przypadkach w życie rodzin poprzez zabieranie dzieci i umieszczanie w rodzinach zastępczych. Pretekstem do korzystania z tak szeroko ustanawianej władzy urzędniczej może być nawet stosowanie „klapsów”, które urzędnicy identyfikują ze zjawiskiem przemocy fizycznej. Na problem antyrodzinnego charakteru regulacji zwracają uwagę działacze KoLibra: Poruszone tematy klapsów nie mogą być podstawą do brutalnego wkroczenia państwa w życie rodziny. Uważamy tak z uwagi na fakt, iż dzieci te nigdy nie były dotkliwie pobite, nie mają na ciałach żadnych śladów przemocy.

- Solidaryzujemy się z pokrzywdzoną rodziną i uważamy, że Krzyś i Piotrek powinni jak najszybciej wrócić do rodzinnego domu, a ewentualne problemy powinny być rozwiązywane na terapiach rodzinnych pod okiem psychologów, z dala od sądu – dodaje Marcin Chmielowski, prezes krakowskiego oddziału stowarzyszenia.

W sprawie rodziny Bajkowskich ma się odbyć w poniedziałek 11 marca rozprawa przed sądem. Dziećmi chce się zająć także ich babcia.

 

Źródło: krakow.koliber.org, pch24.pl

Tagged , , , , , , , , ,