Tag Archives: wiara

Październikowa rewolucja. Co się stało na synodzie?

polonia christiana pch24Klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie z zastępcą redaktora naczelnego portalu PCh24.pl – Krystianem Kratiukiem, połączone z projekcją filmu dokumentalnego „Październikowa rewolucja. Co się stało na synodzie?”. Jest to wydarzenie w pewnym sensie wyjątkowe, gdyż będzie stanowiło zarazem prapremierę nowej produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, która ma dokonywać opisu i oceny wydarzeń, jakie miały miejsce podczas minionej sesji synodu.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia (w sobotę) o godzinie 16:30 w kawiarence „Przystań” przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie (ul. Klasztorna 27). Wstęp na spotkanie jest wolny. Oprócz projekcji filmu, organizatorzy zaplanowali czas na pytania i dyskusję z Krystianem Kratiukiem.

Film „Październikowa rewolucja. Co się stało na synodzie?” ma trafić do dystrybucji w lutym 2015 roku. Początkowo będzie dostępny tylko dla Czytelników wspierających portal PCh24.pl.

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Polakom przeszkadza komercjalizacja świąt Bożego Narodzenia

kasaPolakom przeszkadza komercjalizacja świąt Narodzenia Pańskiego – wynika z danych Centrum Badania Opinii Społecznej. Sondaż na ten temat został przeprowadzony w pierwszej połowie grudnia.

Trzy czwarte badanych ma negatywne zdanie o komercjalizacji Bożego Narodzenia, a 65 proc. Polaków uważa, że atmosfera ta utrzymywana jest zbyt długo, przez co same święta przestają być czasem wyjątkowym.

Zaskakujące jest natomiast badanie TNS OBOP. Wynika z niego, że tylko 41 proc. Polaków wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa, podczas gdy z badań od 20 lat prowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wiemy, że około 80 proc. Polaków wierzy w bóstwo Chrystusa.

Ks. Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki powiedział, że wydaje się, iż przeprowadzony sondaż ujmuje bardziej nastroje i opinie na temat Kościoła niż realne postawy. Potwierdza jednak znaną dobrze w badaniach niekonsekwencję wiary Polaków, czyli rozbieżność między przynależnością do Kościoła a codziennym życiem.

Radio Watykańskie

Tagged , , , , , ,

Apostolat Fatimy

Apostolat Fatimy Apostolat Fatimy jest formą zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Instytutu im. Ks. Piotra Skargi w aktywne propagowanie orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Szerzenie apostolatu jest wypełnianiem przykazania Jezusa Chrystusa, obowiązującego wszystkich katolików:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15).

Główne zadania członków tej wspólnoty to wsparcie licznych akcji i współpraca na rzecz rozpowszechniania Orędzia Fatimskiego. Wobec nowych wyzwań, ta inicjatywa jest w tej chwili absolutnie pierwszorzędna. Według inicjatorów projektu, konieczne jest rozszerzanie działalności Apostolatu Fatimy, dlatego tak ważna jest regularna pomoc i współpraca ze strony wszystkich Apostołów Fatimy. Na stronie Fatima.pl, będącej oficjalnym serwisem Apostolatu Fatimy, jak również portalem informacyjnym o charakterze religijnym możemy przeczytać: Ufamy, że Niepokalana Dziewica Maryja szczodrze obdarzy łaskami tych wszystkich, którzy pomagają w rozpowszechnianiu Jej orędzia.

Do Apostołów Fatimy należą ludzie dobrej woli, których życzeniem jest naprawa świata i nawracanie błądzących w ramach orędzia przekazanego przez Matkę Bożą w Fatimie. Apostołowie Fatimy są regularnymi darczyńcami Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, wspierając go swymi modlitwami i ofiarami. Uczestnictwo w Apostolacie Fatimy wiąże się z udzielaniem Instytutowi regularnego comiesięcznego wsparcia finansowego. Apostolat Fatimy istnieje od 2003 roku a liczba Apostołów przekroczyła już liczbę 37 tysięcy.

Po roku uczestnictwa każdy Apostoł Fatimy bierze udział w losowaniu kilkudniowej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w portugalskim mieście Fatima. Dwa razy do roku – w maju i październiku – kilkudziesięciu członków Apostolatu Fatimy wyjeżdża razem z kapłanem do Portugalii, by udać się na miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny.

 

Źródło: Fatima.pl

Tagged , , , , , , , , ,