Tag Archives: Marsz

Marsze dla Życia i Rodziny 2015 – dlaczego są tak potrzebne?

marsze dla życia i rodziny 2014Marsze dla Życia i Rodziny to nie tylko kolorowy korowód. To również dobitna odpowiedź na najważniejsze wyzwania naszych czasów. W tym roku uczestnicy wydarzenia będą maszerowali pod hasłem: „Rodzina – Wspólnota – Polska”. Pragniemy przypomnieć, że w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały we wspólnocie narodowej. Dlatego podczas tegorocznych Marszów chcemy mówić o potrzebie troski rodziców o wychowanie i edukację swoich dzieci.

Chcemy przypomnieć, że rodzicie mają prawo i obowiązek wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Wszystkie prawa rodziców pochodzące z prawa naturalnego, potwierdzone między innymi w Konstytucji, winny być przez decydentów uznane i chronione. Ponieważ rodzice pełnią pierwszoplanową rolę wychowawczą, wszelkie instytucje publiczne winny pełnić rolę pomocniczą uznając autorytet i wolę rodziców.

Pragniemy również zwrócić uwagę na potrzebę coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na fundamencie wyrosłym z europejskiego kręgu kulturowego, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny oraz szacunek dla życia, daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne.

To co leży na naszym rodzicielskim sercu to troska o nasze dzieci. Coraz częściej słyszymy w doniesieniach medialnych o zajęciach, prowadzonych przez podmioty pozaszkolne, podczas których młodzież zachęcana jest do podejmowania przedwczesnej inicjacji seksualnej. Promowane są również związki nieformalne i homoseksualne. Przykładem może być program „Równościowe przedszkole”, realizowany w kilkudziesięciu placówkach (podczas zajęć chłopców przebierano za dziewczynki, a dziewczynki za chłopców) czy zajęcia przeprowadzone w ubiegłym roku w warszawskim liceum im. Heleny Modrzejewskiej, które były prowadzone przez Fundację Wolontariat Równości. W radzie Fundacji zasiada m.in. Sławomir Starosta, współtwórca pornograficznego wydawnictwa Pink Press oraz Pink Service, wydającego magazyny gejowskie, których był redaktorem naczelnym. Jest również twórcą gejowskich i pornograficznych portali internetowych.

Ponadto alarmujący jest fakt obniżenia standardów nauczania wbrew woli rodziców. Gdy MEN zapowiadał wprowadzenie darmowego podręcznika dla klas pierwszych, wiadomo było, że w tak szybkim tempie nie da się przygotować wartościowej pozycji do pracy dydaktycznej. Mówiło też o tym wielu ekspertów. Propozycje zadań są sztampowym zadawaniem dziecku pytań i prezentowaniem dziecku na siłę treści zupełnie nie związanych z jego oczekiwaniami poznawczymi.

W ramach realizacji polityki prorodzinnej rząd oszczędził rodzicom wydatków na przedszkole i za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu bezpłatnych, pozwolił zapłacić tylko złotówkę. Niestety, odbywa się to kosztem zajęć dodatkowych takich jak np. rytmika czy zajęcia z logopedą. Brak tego typu zajęć to ogromna strata dla rozwoju dziecka.

W kwestii obniżenia standardów nauczania pozostaje jeszcze kwestia zmniejszenia liczby lekcji historii. W grudniu 2012roku Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, mający na celu przywrócenie modelu nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych. To projekt ustawy, który przywraca obowiązkowe lekcje historii do szkół. W tej chwili, po wprowadzeniu reformy (rozporządzenie MEN ws. reformy sposobu nauczania lekcji historii, która od 1 września 2012 roku weszła do szkół ponadgimnazjalnych), obowiązkowe lekcje historii dotyczą tylko tych młodych Polaków, którzy wybiorą historię jako przedmiot maturalny. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia wejścia w życie tzw. ustawy sześciolatkowej. Wprowadzenie jej wbrew woli i zgody rodziców, było swego rodzaju próbą ograniczenia ich praw.

Papierkiem lakmusowym wrażliwości rządzących na potrzeby rodzin stały się głosowania dotyczące referendum w sprawie posyłania do szkół sześcioletnich dzieci oraz obywatelski projekt ustawy „Rodzice chcą mieć wybór!” . Niestety Sejm nie licząc się z głosami ogromnej rzeszy obywateli zatroskanych o przyszłość swoich dzieci, głosami koalicji rządzącej już w pierwszym czytaniu odrzucił oba obywatelskie projekty ustaw. Posłowie wyrzucając do kosza w sumie blisko 2 mln podpisów osób popierających zmiany w ustawie o systemie oświaty, wykazali się całkowitą obojętnością i ignorancją wobec tak szerokiego głosu społeczeństwa.

Coraz większym niepokojem mogą napawać doniesienia medialne dotyczące nadużywania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wprowadza prymat państwa i jego urzędników nad rodziną. Sugeruje ona, że rodzina stanowi zagrożenie dla jednostki i jest często miejscem ukrytych patologii społecznych. Jak podaje Ministerstwo Pracy, tylko w 2013 roku rodzicom odebrano ponad 600 dzieci! Bardzo często są to rodziny, w których nie ma przemocy a jedynie zła sytuacja materialna rodzin!

Kilka tygodni temu, wbrew licznym protestom społecznym, Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO). Pragniemy przypomnieć, że Konwencja ta nie jest skoncentrowana na przeciwdziałaniu przemocy, jak sugeruje jej tytuł, ale na wprowadzeniu ideologicznej rewolucji kulturowej. Z przykrością stwierdzamy, że Prezydent Bronisław Komorowski wyrażając swoje poparcie dla Konwencji CAHVIO przyczynia się do destrukcji polskich rodzin.

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

1 czerwca Polska znów będzie należała do rodzin

marsze dla życia i rodziny 2014Wielkimi krokami zbliżamy się do największego rodzinnego wydarzenia w Polsce. W ciągu najbliższych tygodni, w ponad 130 miastach w całej Polsce, przejdą  Marsze dla Życia i Rodziny. Dzień Dziecka – 1 czerwca – będzie ich punktem kulminacyjnym. Jak co roku będzie radośnie i kolorowo. Nie zabraknie niespodzianek dla dzieci z okazji ich święta. To będzie wielkie święto rodzin. Znajdź swoje miasto na stronie www.marsz.org.

Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter, ponieważ Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie wyrazić radość z posiadania rodziny. - To również sposobność, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości. Uczestniczą w nim przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, ale także różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia – wyjaśnia Anna Borkowska-Kniołek, rzeczniczka Marszów.

Przez ostatnie kilka lat obserwujemy w naszym kraju dynamiczny rozwój tej oddolnej inicjatywy prorodzinnej, która staje się istotnym wydarzeniem społecznym. Na dzień dzisiejszy organizację Marszów zadeklarowało ponad 120 miast, a ich liczba nadal rośnie.

Kontekstem tegorocznych Marszów są jesienne wybory samorządowe, stąd hasło „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd”. Organizatorzy wydarzenia zwracają uwagę na to, że rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. – To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań i norm postępowania. Dlatego poprzez Marsze chcemy pokazać, że warto postawić na rodziny. Natomiast rodziny zachęcamy do angażowania się w sprawy lokalne. Z kolei rodziców chcemy zainspirować do kształtowania postaw obywatelskich u swoich dzieci – mówi Borkowska-Kniołek.

 

Źródło: Organizatorzy.

Tagged , , , , , , ,

Aborcja mocno zwalczana na Słowacji. W marszu pro-life wzięło udział 80 tys ludzi

dziecko poczętePonad 80 tys. osób wzięło udział w Marszu dla Życia, jaki po raz pierwszy odbył się 22 września w słowackich Koszycach. Liczba uczestników manifestacji w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci zaskoczyła nawet samych organizatorów.

Olbrzymie rzesze Słowaków, którzy z różnych stron kraju przyjechali, by zadeklarować swe przywiązanie do wartości życia, małżeństwa i rodziny spowodowała, że 2,5 kilometrowa trasa okazała się za krótka, by pomieścić wszystkich manifestantów. W Marszu wzięli udział także Czesi, Węgrzy i Polacy.

Wydarzenie, które wspierał od początku słowacki episkopat, pomogła przygotować organizacja pro-life Fórum života (Forum Życia). Marsz poprzedziła Msza św. z udziałem 16 biskupów Kościoła katolickiego oraz wieczorne czuwanie. Nuncjusz apostolski w Słowacji abp Mario Giordana przekazał także specjalne pozdrowienia od papieża Franciszka, zachęcające do tego, by nigdy nie przestawać szerzyć kultury życia.

Niemal w tym samym czasie, kiedy w Koszycach manifestowano na rzecz obrony życia, małżeństwa i rodziny, w Bratysławie odbywała się homoparada. Wzięło w niej udział około 1 tys. osób.

W Słowacji od 1986 roku aborcja na życzenie może być wykonana do 12 tygodnia ciąży. Dziewczyny w wieku 16-17 lat mogą to zrobić bez zgody rodziców, których się tylko powiadamia o podjętej przez ich dziecko decyzji. Od lat 80. ub. wieku liczba aborcji na Słowacji systematycznie spada. Zaraz po liberalizacji prawa aborcyjnego na 1000 ciąż 40 kończyło się aborcją. Obecnie liczba ta spadła poniżej 15 aborcji na 1000 ciąż.

Współczynnik dzietności w tym kraju wynosi 1,39 (liczba urodzonych dzieci na kobietę w wieku rozrodczym), a populacja gwałtownie się starzeje. Średnia wieku kobiet słowackich wynosi prawie 40 lat.

 

Źródło: PCh24.pl

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Marsze dla Życia i Rodziny w ponad 100 miastach Polski. Tegoroczne hasło to „kierunek rodzina”

marsz dla zycia i rodzinyW minioną sobotę, w Warszawie, odbyło się ogólnopolskie spotkanie Organizatorów Marszów dla Życia i Rodziny, podczas którego ustalono wspólne hasło: „Kierunek: rodzina”. Ponadto lokalni liderzy Ruchu Marszowego zostali zaproszeni do uczestnictwa w Kongresie Polskiej Rodziny oraz wspólnie z red. Jackiem Karnowskim (W Sieci, WPolityce.pl) oraz dr. Krzysztofem Górskim (Radio Warszawa), przeanalizowali strategię medialną Marszów.

Wielkimi krokami zbliżamy się do największego rodzinnego wydarzenia, jakim są Marsze dla Życia i Rodziny. – Dziś wiemy, że 26 maja, ulicami 85 polskich miast przejdą Marsze. Jednak sytuacja jest na tyle dynamiczna, że może ich być nawet ponad 100, ponieważ wciąż mamy nowe zgłoszenia – poinformował Jarosław Kniołek, koordynator wydarzenia.

Tak jak w ubiegłym roku, Marsze odbędą się pod wspólnym hasłem: „Kierunek: Rodzina”. -Tegoroczne hasło to swego rodzaju drogowskaz zarówno dla nas samych, jaki i dla decydentów. Dla nas, byśmy w życiu codziennym pamiętali, że to rodzina powinna być priorytetem naszych działań i decyzji, bo z nią związane jest dobro i szczęście naszych dzieci i nas samych. Dla decydentów, ponieważ to właśnie przede wszystkim oni, w myśl 18 art. Ustawy Zasadniczej, powinni otoczyć instytucję rodziny opieką i ją chronić. Na nich bowiem spoczywa obowiązek tworzenia prawa, które ma służyć dobru Państwa. Dziś, biorąc pod uwagę kryzys demograficzny, który drastycznie pogorszy istniejący już kryzys ekonomiczny, Rodzina powinna być polską racją stanu – tłumaczy Anna Borkowska-Kniołek, rzecznik Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Sobotnie spotkanie było również okazją do omówienia kwestii cywilizacyjnych, do których w swoim referacie pt. „Polska potrzebuje zmiany”, ustosunkował się Jacek Sapa, Dyrektor Centrum Życia i Rodziny. Jako narzędzia zmiany, w oddzielnych referatach, zostały przedstawione Marsze dla Życia i Rodziny oraz Narodowe Dni Życia.

Swego rodzaju odpowiedzią na potrzebę zmiany obecnej sytuacji w naszym kraju ma być również Kongres Polskiej Rodziny, który odbędzie się 20 kwietnia w Warszawie. – Chińskie przysłowie mówi: „By zrobić tysiąc mil, musimy zrobić pierwszy krok”. Kongres jest takim pierwszym krokiem w kierunku polityki prorodzinnej, której dziś, de facto, nie ma w naszym kraju. Musimy więc wypełnić treścią takie pojęcie jak „polityka prorodzinna” – wyjaśnił Ireneusz Jabłoński, ekonomista, członek rady programowej Kongresu Polskiej Rodziny.

Do udziału w Kongresie zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele organizacji i instytucji o prorodzinnym profilu działalności. Szczegółowe informacje na stronie: www.centrumzyciairodziny.org.

Spotkanie było również okazją do przeanalizowania strategii medialnej Marszów. Służył temu wykład red. Jacka Karnowskiego (W Sieci, WPolityce.pl) oraz dr. Krzysztofa Górskiego (Radio Warszawa), „Media – narzędzie informacji czy propagandy?”.

 

Źródło: marsz.org

Tagged , , , , , , , , , , ,

Setki tysięcy Francuzów maszerowało w obronie małżeństwa

W Paryżu odbyła się wielka manifestacja przeciw „małżeństwom dla wszystkich”. Jej uczestnicy wyruszyli z czterech różnych punktów stolicy Francji. Spotkali się na Placu Marsowym. W wydarzeniu, według organizatorów, wzięło udział ponad 800 tys.osób.

Demonstracja, nazywana przez organizatorów „Marszem wszystkich”, jest protestem przeciw ustawie, której socjalistyczny rząd nadał nazwę „Małżeństwo dla wszystkich”. Poparcia manifestantom udzielił kardynał A. Vingt-Trois. - Chcę okazać swe poparcie i wyrazić słowa zachęty organizatorom i aby Francuzi mogli powiedzieć, co naprawdę myślą o małżeństwie homoseksualnym – powiedział dziennikarzom metropolita Paryża.

Na Placu Marsowym został odczytany apel do prezydenta Francji. Obrońcy małżeństwa zaapelowali, by nie pozostawał on głuchy na tak liczne głosy protestu i zrezygnował z forsowania antyrodzinnych projektów. Policja oceniła liczbę uczestników na około 340 tysięcy.

Manifestacja przeciw „małżeństwom dla wszystkich” odbywa się również na Reunionie. Wzięło w niej udział kilka tysięcy osób. Czynnego poparcia całej inicjatywie udzielił Kościół. Reunion jest niewielką wyspą położoną w południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Od 1946 ma ona status departamentu zamorskiego Francji. Prawie 80 proc. ludności stanowią katolicy.

Pod francuską ambasadą w Rzymie manifestowało około 500 osób. Byli to głównie mieszkający we Włoszech Francuzi, którzy chcieli w ten sposób zamanifestować swój sprzeciw wobec planów socjalistycznego rządu i wyrazić poparcie dla maszerujących w Paryżu. Zgromadzeni zostali przyjęci przez pracownika placówki dyplomatycznej, któremu wręczyli wzywające do wycofania ustawy pismo skierowane do prezydenta Hollande.

 

Źródło: PCh24.pl

 

Tagged , , , , , ,

Skrajna lewica chce zablokować Marsz Niepodległości. PR pyta ministra…

marsz niepodległościPrzedstawiamy list dra Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej i członka Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości do Ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera w sprawie zapowiedzi ze strony skrajnie lewicowych środowisk dotyczących próby zablokowania legalnego marszu z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z przygotowaniami organizacji skrajnie lewicowych do zablokowania i rozbicia Marszu Niepodległości w dniu 11 listopada w Warszawie zwracamy się z pytaniem: jakie działania podjęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe mu służby, aby zapewnić uczestnikom Marszu Niepodległości prawo do godnego i spokojnego odbycia świątecznych obchodów?

Marszowi Niepodległości patronuje kilkadziesiąt osób ze świata nauki, kultury, polityki i dziennikarstwa. Są tam kombatanci Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych oraz więźniowie polityczni z czasów komunistycznej niewoli, z prezesami Światowego Związku Żołnierzy AK i Związku Żołnierzy NSZ na czele. Tymczasem już rok temu zorganizowana przez organizacje skrajnie lewicowe anty-manifestacja stała się okazją do aktów agresji i przemocy przeciwko uczestnikom Marszu. Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” (w artykule Dawida Wildsteina „Biesy na Nowym Świecie”, 3 XII ub.r.) ujawnił potem informacje o przebiegu konferencji uczestników anty-manifestacji. „Nie używając eufemizmów, rozprawiano [tam] o potrzebie eskalacji konfliktu. Deklarowano, że przemoc jest nieuniknionym następstwem umasowienia protestu (…) Zastanawiano się też nad sposobami łamania i omijania prawa (…) Można było usłyszeć stwierdzenie, że przemoc jest nieodzowna, istniejemy bowiem w «stanie wojny»”.
Wobec takich faktów władze publiczne nie mogą pozostawać bierne. Sama anty-manifestacja narusza zresztą podstawowe prawo Polaków do obchodów święta narodowego i godność tego dnia. Zwracamy też szczególną uwagę, że udział w anty-manifestacji zapowiedzieli działacze niemieckiej organizacji „Antifa”, posługującej się symbolami zbrodniczego systemu komunistycznego (prawnie zakazanymi w naszym kraju!), a w swoim kraju uznawanej za zagrożenie dla porządku konstytucyjnego. Uważamy tego rodzaju zagraniczne manifestacje przeciw obchodom polskiego święta narodowego za absolutnie niedopuszczalne.
Raz jeszcze zwracamy się więc do Ministerstwa o informacje na temat podjętych działań i wzywamy władze publiczne do zapewnienia bezpiecznego i godnego przebiegu patriotycznych uroczystości ku czci niepodległości, którą nasz kraj dwukrotnie w ciągu ostatnich stu lat za tak wielką cenę odzyskiwał.

Z wyrazami szacunku
Dr Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
Członek Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości

Źródło: WPolityce.pl

Tagged , , , , , , , , , ,