Tag Archives: inicjatywa ustawodawcza

Fundacja Pro kolejny raz rusza do walki – powstał obywatelski projekt ustawy delegalizujący aborcję

Niezrażeni lekceważącą postawą większości posłów obecnej kadencji, polscy działacze prolife rozpoczęli kolejną kampanię, mającą na celu wprowadzenie do Sejmu projektu ustawy, zmieniającego obecną ustawę, regulującą dopuszczalność zabijania dzieci nienarodzonych nad Wisłą. Dodatkowego uzasadnienia dla akcji dostarczają statystyki z 2014 roku, w świetle których w Polsce legalnie wykonano ponad 1800 zabiegów aborcji. To kilkukrotny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Fot. Fundacja Pro

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” został zarejestrowany przez sejmowych urzędników w dniu 3 kwietnia br. Oznacza to, że od tej daty inicjatorzy akcji mają 3 miesiące na zebranie minimum 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy, zabraniającej zabijania dzieci w łonach matek. Oczywiście, podpisów tych może być dużo więcej, co tylko wzmocni presję na parlamentarzystach.

W 2011 roku po raz pierwszy zebraliśmy 600 tysięcy podpisów przeciwko aborcji. W 2013 r. jak i 2014 r. zbieraliśmy ponownie. Pod innymi projektami i w mniej sprzyjających okolicznościach udało nam się osiągnąć doskonałe wyniki – zbierając odpowiednio 450 i 230 tysięcy podpisów – piszą na stronie stopaborcji.pl działacze Fundacji Pro.

Olbrzymie kampanie społeczne, towarzyszące inicjatywom ustawodawczym, wpływają na opinię publiczną. Dzięki tym działaniom więcej osób dowiaduje się o okrucieństwie aborcji, więcej chce działać, aby powstrzymać mordowanie nienarodzonych. Kolejne osoby, stając przed koniecznością oceny tego strasznego procederu, opowiadają się przeciw niemu.

Opracowany projekt ustawy przewiduje zmianę jej nazwy oraz wykluczenie przypadków dopuszczających zabieg, który polski prawodawca nazwał „przerwaniem ciąży”. Jest to sformułowanie, które de facto stanowi jedynie jedną z czynności wykonywanych w procesie aborcyjnym, wprowadzone przed laty do dyskursu publicznego przez środowiska proaborcyjne, które tym samym chciały odciągnąć uwagę od najważniejszego faktu, jaki każdorazowo towarzyszy zabiegowi aborcji – śmierci niewinnego człowieka.

Przypominamy, iż podpisy pod projektem ustawy może zbierać każdy – wśród rodziny, znajomych, w swojej wspólnocie, w kościele po Mszy Świętej, w czasie marszu, wycieczki, na ulicy i w domu. Można także rozpropagować zbiórkę podpisów wśród znajomych przez media społecznościowe i umówić się na podpisanie listy – co najważniejsze, podpis musi być złożony własnoręcznie na specjalnie przygotowanej do tego karcie, w sposób umożliwiający jego odczytanie.

Chcesz zbierać podpisy pod projektem ustawy? Wejdź na stronę stopaborcji.pl/podpisy.

 

Źródło: Fundacja Pro

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Karta Dużych Rodzin zła, bo… dyskryminuje mniejsze rodziny

dziecko eutanazjaRzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, może zablokować wprowadzaną przez niektóre samorządy Karty Dużych Rodzin. Powód? Dyskryminuje ona… mniej liczne rodziny.

Karta Dużych Rodzin ma być wprowadzona programem rządowym. Popiera ją prezydent Bronisław Komorowski. Jej wprowadzenie koordynuje z kolei minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Karta przewiduje ułatwienia dla rodzin wielodzietnych, które definiowane są jako „3+”. Takie rodziny uzyskają m. in. zniżki i to nie tylko na komunikację miejską, ale także na PKP.

Mocno popierają Kartę samorządy, które wprowadziły już około 90 takich programów. Jednak niezbyt przychylnym okiem patrzy na nią Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz. Obawia się ona, że część gmin może przyznawać ulgi niezgodnie z prawem, dyskryminując mniejsze rodziny. Przykładem ma być Szczecin. Uchwała tamtejszej Rady Miasta budzi obawy Lipowicz, bo za rodzinę wielodzietną uznano w niej rodziców z dwójką dzieci. Jak można przeczytać w piśmie skierowanym przez RPO do władz miasta, takie zawężenie grupy adresatów wydaje się arbitralnie dyskryminować rodziny, które wychowują jedno dziecko. Tego rodzaju ograniczenie, w ocenie rzecznika, może stanowić naruszenie art. 32 konstytucji mówiącego o równości wobec prawa i równym traktowaniu przez władze.

– Art. 71 ustawy zasadniczej mówi o wspieraniu wszystkich rodzin, nie tylko wielodzietnych lub niemajętnych. Jeśli przyznajemy komuś ulgi, powinniśmy starannie dobrać kryteria przyznawania takiej pomocy. Kryterium powinno być obiektywne i być adekwatne do celu, któremu ma służyć program. Jeśli celem programu jest zwiększenie dzietności, kryterium liczby dzieci jest uzasadnione. Jeżeli jednak w programie zaznaczono, że program ma wspierać rodziny w trudnej sytuacji materialnej, w tym wielodzietne, powinno brać się pod uwagę kryterium dochodowe – twierdzi Anna Błaszczak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z tymi opiniami nie zgadza się minister Kosiniak-Kamysz. Przypomina, że w drugim zdaniu art. 71 konstytucji możemy przeczytać o tym, że państwo w sposób szczególny opiekuje się rodzinami wielodzietnymi.

 

Źródło: PCh24.pl

Tagged , , , , , , , , , ,

Zbiórka podpisów pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną na Marszu dla Życia i Rodziny

Ustawa antyaborcyjna w SejmiePodczas krakowskiego Marszu dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami 26 maja, będą zbierane podpisy pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną – „Ustawa o ochronie i opiece nad rodziną”. Powstanie tego projektu zapowiadano podczas Kongresu Polskiej Rodziny w Warszawie.

„Ten akt prawny ma traktować o świadczeniach, przysługujących kobiecie i mężczyźnie, którzy zawarli związek małżeński. Jako pierwsze zostanie wprowadzone świadczenie pod nazwą „bon wychowawczy”. Wypłacane ma być rodzicom każdego dziecka w ciągu pierwszych dwudziestu czterech miesięcy jego życia pod warunkiem, że jedno z rodziców powstrzymuje się od pracy zawodowej i zajmuje się dziećmi. Świadczenie jest w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę /na dziś ok. 1600 zł/”, pisze w uzasadnieniu jej twórcy z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Projekt ustawy ma na celu faktyczne umocnienie pozycji rodziny, jako stałego związku kobiety i mężczyzny wraz z narodzonymi z ich związku dziećmi. Autorzy krytykują obecne rozwiązania przyznające świadczenia tylko rodzicom zatrudnionym na umowę o pracę, w wysokości ich dotychczasowego wynagrodzenia i przez krótszy czas.

Nowa propozycja zakłada, że świadczenie było by przyznawane bez względu na to, czy osoba je otrzymująca wcześniej pracowała czy nie, oraz na to jaki miała rodzaj umowy o pracę. Świadczenie może być niższe, ale rozłozone na dłuższy okres. Jedynym warunkiem otrzymywania świadczenia jest to, by rodzice otrzymujący świadczenie byli w związku małżeńskim.

 

Źródło: PCh24.pl

Tagged , , , , , , , , , ,

Obywatele decydują – nie tylko w trakcie wyborów

obywatele inicjatywa ustawodawczaOgólnopolska kampania społeczna „Obywatele decydują” ma na celu usprawnić jedno z najważniejszych narzędzi demokracji partycypacyjnej, jakim jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. Stworzona została, aby ułatwić Polakom składania obywatelskich projektów ustaw, a przez to zwiększyć ich aktywności w życiu publicznym.

W ramach kampanii opublikowany został raport „Obywatele decydują. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich”. Stanowi on kompleksowy zbiór istotnych informacji dla aktywnych obywatelsko.

W listopadzie 2012 r. odbyło się w Warszawie seminarium „Obywatele decydują”, na którym oprócz wystąpień ekspertów, miała miejsce debata polityczna z udziałem posłów i posłanek PO, PiS, SLD i RP. Parlamentarzyści wspólnie stwierdzili, że obywatelskie ustawy wymagają szczególnego traktowania, ponieważ są wyrazem woli narodu. Ponadto zgodzili się na powołanie ponadpartyjnego Zespołu Parlamentarnego „Obywatele decydują”. Celem zespołu będzie wypracowanie kształtu nowelizacji ustawy o OIU w oparciu o projekt przygotowany przez przedstawicieli kampanii „Obywatele decydują”.

Organizatorem kampanii „Obywatele decydują” jest Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO ) z Łodzi – organizacja pożytku publicznego niezwiązaną z żadną partią polityczną czy grupą interesu. Misja INSPRO brzmi: Kształtować, rozwijać, promować postawy obywatelskie. Instytut od 2004 roku działa na rzecz dobra wspólnego przyczyniając się do wprowadzenia istotnych zmian społecznych m.in. poprzez akcje Tiry na Tory, Naturalne Geny czy Dom to Praca.

 

Źródło: Nadesłane na akcjespoleczne.blog@gmail.com

Tagged , , , , , , , , , ,

Zmieleni.pl – inicjatywa wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu

W 2005 roku prawie 750 tys. obywateli RP poparło pomysł, by w referendum zapytać Polaków, czy chcą likwidacji Senatu, zmniejszenia liczby posłów z 460 do 230, zniesienia immunitetu parlamentarnego oraz wprowadzenia jednomandatowych okregów wyborczych w wyborach do Sejmu. Wniosek o referendum nigdy nie został zgłoszony. Od kilku dni działa strona Zmieleni.pl, która chce zrealizować postulat dotyczący JOW – pod nową listą podpisało się już 52 000 ludzi.

Na pomysł przeprowadzenia akcji wpadł sam Paweł Kukiz. Każdego odwiedzającego stronę Zmieleni.pl wita on następującymi słowami: na początek należy odtworzyć listę 750 tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod petycją w sprawie zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatową. Paradoksalnie, listę przygotowała Platforma Obywatelska ale po wygranych wyborach bardzo szybko zapomniała o tym postulacie. Dlaczego listę trzeba odtworzyć ? Bo została …..zmielona !!! Odtwórzmy więc tę listę i złóżmy do Sejmu.

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze to pomysł rodem z Wielkiej Brytanii. To najstarszy i najprostszy system wyborczy, praktykowany na wyspach od ponad 200 lat. Publiczne liczenie głosów i brak komisji wyborczych eliminuje możliwości do oszustw i „cudów nad urną”. Wybierani są ludzie znani wyborcom z dobrej strony. Są przed wyborcami odpowiedzialni, bo ci łatwo mogą ich odwołać. Trzeba jednak też pamiętać, iż ordynacja JOW eliminuje tych kandydatów, którzy mają silne poparcie, ale minimalnie przegrywają walkę o mandat. W niektórych przypadkach może też multiplikować zjawisko „spadochroniarzy”, czyli kandydatów z innych regionów, którzy decydują się na zmianę miejsca startu w wyborach, ze względu na większe szanse uzyskania poparcia w innym okręgu.

Do tej pory pod inicjatywą Pawła Kukiza podpisało się ponad 24 tysiące osób. Aby inicjatywa ustawodawcza była rozpatrzona przez Sejm, projekt ustawy musi być poparty przynajmniej 100 tysiącami zweryfikowanych podpisów.

 

Źródło: Zmieleni.pl

Tagged , , , , , , ,

Obywatelska inicjatywa przeciwko sprzedaży Lotosu


polski_lotos_projekt_ustawyPonad 150 tysięcy ludzi podpisało się pod projektem ustawy, która ma zakazać sprzedaży Lotosu. Jutro PiS przekaże dokument marszałkowi Sejmu. Posłowie liczą, że zajmą się projektem jeszcze w tym roku.
 

W środę podczas konferencji prasowej w pobliżu siedziby Grupy Lotos w Gdańsku Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Steckiewicz podkreślił, że udało się zebrać ok. 150 tysięcy podpisów. Aby projekt ustawy wszedł pod obrady Sejmu, komitet od 9 maja do 5 sierpnia musiał zebrać podpisy co najmniej 100 tys. Polaków.

Steckiewicz przyznał, że „nie było łatwo; na początku niewiele osób się podpisywało”. Powiedział, że „dopiero po wystosowaniu „apelu rozpaczy” do mediów dwa tygodnie temu „coś się ruszyło”. Uważa, że „apel szczególnie został podchwycony przez Radio Maryja i Telewizję Trwam i to chyba głównie siłami odbiorców tych mediów listy z podpisami zaczęły płynąć lawinowo”. Powiedział, że „listy ciągle są przysyłane i nie wiadomo dokładnie, ile podpisów będzie złożonych Marszałkowi”.

„Przekroczony został znacznie limit 100 tys. i nie ma obawy, że podpisów może zabraknąć, np. po zakwestionowaniu części z nich” – dodał. Wyjaśnił, że od daty złożenia podpisów marszałek ma trzy miesiące na poddanie projektu pod głosowanie. „Liczymy, że jeszcze w tej kadencji marszałek podda ten projekt pod pierwsze czytanie” – powiedział.

Poinformował, że akcję wspierali m.in. Solidarność, biura poselskie PiS, kluby „Gazety Polskiej” oraz kibice Lechii Gdańsk i żużlowców GKS Wybrzeże, których Grupa Lotos jest sponsorem.

Z projektem ustawy można się zapoznać na stronie: PolskiLotos.pl

Źródło: Rp.pl oraz PolskiLotos.pl

Tagged , , , , , ,