Tag Archives: II wojna swiatowa

Narodowe Siły Zbrojne na żywo – kpt Kopf opowie jak Polacy walczyli o niepodległość

konstanty kopfOddział Kraków Stowarzyszenia KoLiber zaprasza na drugie wydarzenie z cyklu „Spotkania ze świadkami historii”. Naszym gościem będzie kapitan Konstanty Kopf – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Związku Jaszczurczego, działacz przedwojennej Młodzieży Wszechpolskiej, żołnierz wyklęty i prawnik. Świadectwa kpt. Kopfa są szczególnie cenne, gdyż jest jednym z nielicznych, wciąż żyjących uczestników czynnej walki o niepodległość Polski.

Kapitan Konstanty Kopf opowie o swoim dzieciństwie w II Rzeczpospolitej, czasach wojennych – walce z Niemcami, Sowietami i Ukraińcami z UPA oraz trudnych czasach powojennych, w tym o swojej walce w podziemiu niepodległościowym oraz pobycie w komunistycznym więzieniu.

Podczas tej niezwykłej lekcji historii nie zabraknie zarówno dramatycznych relacji wojennych jak i anegdot z tamtych czasów.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 24 kwietnia o godzinie 18:00 na Uniwersytecie Jagiellońskim, w sali 302 budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ulicy Olszewskiego.

Współorganizatorami wydarzenia są: Młodzi dla Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis, a partnerem Studenci dla Rzeczpospolitej. Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny!

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Białystok: Zaproszenie na obchody 63 rocznicy śmierci majora „Łupaszki”

IPN w Białymstoku, NSZZ Solidarność, Akcja Katolicka i Stowarzyszenie historyczne im. Danuty Siedzikówny zapraszają obchody poświęcone pamięci jednego z najdzielniejszych dowódców polskiego podziemia niepodległościoewgo – majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Zygmunt SZENDZIELARZ (urodzony 12 marca 1910 r. w Stryju – zamordowany8 lutego o 1951 w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie), ps. „Łupaszka”, oficer służby stałej Wojska Polskiego, dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK a następnie oddziałów partyzanckich eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK (odtworzonej 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK).

Zygmunt Szendzielarz wykształcenie zdobywał w dość trudnych warunkach materialnych. Uczył się we Lwowie i Stryju, gdzie w 1929 r. ukończył gimnazjum matematyczno-przyrodnicze. W końcu tego roku, jako ochotnik wstąpił do szkoły podchorążych zawodowych na kurs unitarny w Różanie, który ukończył z lokatą wybitną w 1931 r. Następnie przeszedł do szkoły podchorążych kawalerii w Grudziądzu (Centrum Wyszkolenia Kawalerii), którą ukończył 5 VIII 1934 r. i w stopniu podporucznika został przydzielony do 4 pułku ułanów zaniemeńskich w Wilnie. W szeregach 4 pułku ułanów uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. w składzie Wileńskiej Brygady Kawalerii (Armia „Prusy”), przechodząc szlak bojowy od Piotrkowa Trybunalskiego po Majdan Sopocki na Zamojszczyźnie i Medykę pod Przemyślem. Od początku 1940 r. uczestniczył w działalności konspiracyjnej na terenie Wilna, początkowo w strukturach mających odtwarzać konspiracyjnie 4 p. uł. (grupa kpt. Giedrojcia), wchodzących w skład organizacji Koła
Pułkowe, podporządkowanej SZP-ZWZ.

W sierpniu 1943 r. na mocy rozkazu Komendanta Okręgu ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” został skierowany na stanowisko dowódcy oddziału partyzanckiego AK, operującego na Pojezierzu Wileńskim pod komendą ppor. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Dotarł w rejon jego bazy nad Jeziorem Narocz już po rozbiciu tej jednostki przez sowiecką partyzancką brygadę Fiodora Markowa (sowieci zamordowali wówczas „Kmicica” i około 80 żołnierzy AK). Z niedobitków oddziału „Kmicica” zorganizował nowy oddział partyzancki, od listopada 1943 r. noszący nazwę 5 Brygady Wileńskiej. Na jej czele wykonał kilkadziesiąt udanych akcji przeciw niemieckim siłom okupacyjnym i kolaboranckim oddziałom litewskim, a także wrogo nastawionej partyzantce sowieckiej. Został ranny w bitwie z niemiecką ekspedycją przeciw partyzancką pod Worzianami 31 I 1944 r.

W sierpniu 1944 r. część partyzantów wileńskich zebrała się ponownie pod rozkazami „Łupaszki” na terenie powiatu bielskiego. Oddział ten (stan liczbowy oddziału okresowo wahał się w granicach 20 – 40 żołnierzy) zimował początkowo w leśnym obozowisku w Puszczy Białowieskiej, a następnie w lokalach konspiracyjnych w powiecie bielskim. W Komendzie Białostockiego Okręgu AK, mjr Z. Szendzielarz otrzymał funkcję „dowódcy partyzantki”. Ponownie wyszedł w pole 5 IV 1945 r. Odtworzona przez Z. Szendzielarza 5 Brygada Wileńska była w tym okresie oddziałem partyzanckim podlegającym Komendzie Białostockiego Okręgu AK Obywateli. W szczytowym okresie latem 1945r. liczyła ponad 250 żołnierzy (trzy szwadrony, kompania szturmowa + drużyna podoficerska). Wykonała kilkadziesiąt akcji przeciw NKWD oraz UBP i ich agenturze, a także przeciw MO i KBW. Była najsilniejszym i zarazem najskuteczniejszym oddziałem antykomunistycznego podziemia niepodległościowego na Białostocczyżnie.

Z. Szendzielarz wyjechał jesienią 1945 r. na Pomorze, gdzie nawiązał kontakt z komendantem eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK, ppłk. Antonim Olechnowiczem „Pohoreckim” i podporządkował się mu. W 1946 r. wznowił działalność bojową.

Został aresztowany przez funkcjonariuszy MBP 30 VI 1948 r. w Osielcu i po długotrwałym śledztwie skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie 2 XI 1950 r. na karę śmierci (więziono go w więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie). Podczas śledztwa zachował godną postawę, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za działania podlegających mu oddziałów. Został stracony w tymże więzieniu w dniu 8 II 1951 r.

 

Źródło: Solidarni2010.pl

Tagged , , , , , , , , ,

Ruch Higieny Moralnej: obozy koncentracyjne w Polsce były niemieckie!

polskie obozy koncentracyjneRuch Higieny Moralnej, którego specjalnością są akcje plakatowe, rozpoczął kolejną kampanię. Tym razem na plakatach możemy odnaleźć apel do dziennikarzy The Washington Post, określonych mianem „niedouczonych tumanów”, o weryfikację ich wiedzy historycznej i materiałów, które publikują w dzienniku. Chodzi o kwestię niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, które wielu zachodnich dziennikarzy wciąż określa mianem „polskich”.

W zeszłym tygodniu w dodatku do tego amerykańskiej gazety ukazał się artykuł poświęcony ratowaniu Żydów przez Bułgarów podczas II wojny światowej. Użyto w nim zwrotu „Polish concentration camps”. To nie pierwszy raz, kiedy celowo lub z braku wiedzy dokonuje się przekłamań historycznych, stawiających Polskę i Polaków w niekorzystnym świetle, bowiem sugerujących, iż obozy koncentracyjne na ziemiach polskich należały nie do Niemców spod znaku swastyki, lecz do Polaków.

Kolejny raz potrzebna więc była interwencja ambasadora RP w USA Ryszarda Schnepfa. Dzięki temu oraz za sprawą komentarzy wielu oburzonych czytelników, w internetowym wydaniu The Washington Post sformułowanie to zostało zmienione.

Przeciwko tego typu przekłamaniom postanowili zaprotestować działacze Ruchu Higieny Moralnej. Poniżej prezentujemy zdjęcie nowego plakatu ich autorstwa:

plakat ruch higieny moralnej

Ruch Higieny Moralnej protestował dotychczas m.in. przeciwko promocji homoseksualizmu, prezentując plakaty z hasłami „nie spedalaj nieletnich” oraz „jesteś homo lub nie – ok, ale nie faszystuj bez sensu”. Pewien radykalizm językowy i prowokacyjny charakter haseł, jakimi posługuje się grupa, powoduje, iż ich kampanie znajdują coraz większe zainteresowanie, zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród mediów.

 

Źródło: fronda.pl, kampaniespoleczne.pl

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,