Tag Archives: historia

Narodowe Siły Zbrojne na żywo – kpt Kopf opowie jak Polacy walczyli o niepodległość

konstanty kopfOddział Kraków Stowarzyszenia KoLiber zaprasza na drugie wydarzenie z cyklu „Spotkania ze świadkami historii”. Naszym gościem będzie kapitan Konstanty Kopf – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Związku Jaszczurczego, działacz przedwojennej Młodzieży Wszechpolskiej, żołnierz wyklęty i prawnik. Świadectwa kpt. Kopfa są szczególnie cenne, gdyż jest jednym z nielicznych, wciąż żyjących uczestników czynnej walki o niepodległość Polski.

Kapitan Konstanty Kopf opowie o swoim dzieciństwie w II Rzeczpospolitej, czasach wojennych – walce z Niemcami, Sowietami i Ukraińcami z UPA oraz trudnych czasach powojennych, w tym o swojej walce w podziemiu niepodległościowym oraz pobycie w komunistycznym więzieniu.

Podczas tej niezwykłej lekcji historii nie zabraknie zarówno dramatycznych relacji wojennych jak i anegdot z tamtych czasów.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 24 kwietnia o godzinie 18:00 na Uniwersytecie Jagiellońskim, w sali 302 budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ulicy Olszewskiego.

Współorganizatorami wydarzenia są: Młodzi dla Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis, a partnerem Studenci dla Rzeczpospolitej. Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny!

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Otwarto wystawę „Wyzwolenie czy zniewolenie? W 70. rocznicę bitwy o Kraków”

W niedzielę 18 stycznia 2015 r., w Fabryce Emalia Oskara Schindlera została otwarta wystawa Wyzwolenie czy zniewolenie? W 70. rocznicę bitwy o Kraków. Tymczasem w rosyjskiej prasie można przeczytać w związku z zorganizowaną wystawą, że Polacy zapomnieli lub fałszują historie , jak określają rosyjscy dziennikarze wyzwolenia Polski. Na potrzeby wystawy jej organizatorzy przygotowali trzy filmy odnoszące do kluczowych kwestii poruszanych na wystawie.

Nowa wystawa czasowa Wyzwolenie czy zniewolenie? W 70. rocznicę bitwy o Kraków to opowieść o historii niezwykle żywotnego mitu osnutego wokół „przyjaźni polsko-radzieckiej”, stworzonego przez propagandę komunistyczną, a wykorzystywanego jako narzędzie w ówczesnej polityce. To także opowieść o trzech ważnych dla Krakowa powojennych latach, o jego mieszkańcach, zdobywcach i mechanizmie zakłamywania historii.

Dlaczego taki mit stworzono akurat dla Krakowa? Odpowiedź nasuwa się sama: bo to miasto magiczne, miasto wyjątkowe, miasto mające wielkie znaczenie dla historii Polski. Specjalny manewr sowieckich armii miał być niejako darem przyjaźni, miał świadczyć o szacunku Związku Sowieckiego dla dziedzictwa narodowego naszego kraju.

Dlaczego ten mit manewru, który rzeczywiście zniewolił Kraków, jest taki trwały? Przyczyn trzeba szukać nie tylko w skutkach działań propagandowych, które w czasach PRL tę przekłamaną opowieść szeroko wprowadziły do edukacji, literatury, sztuki i utrwaliły w pamięci zbiorowej. Kiedy myślimy o przeszłości, kiedy próbujemy ją zrozumieć, często odnosimy się do niej właśnie poprzez mity, obiegowe skojarzenia zakorzenione w zbiorowej pamięci.

A tak naprawdę Kraków uniknął większych zniszczeń i strat w wyniku sprzyjającej dla Sowietów sytuacji militarnej, która wytworzyła się na froncie wschodnim. Zimą z 1944 na 1945 rok Kraków był, na szczęście, trzeciorzędnym celem militarnym dla Niemców i Sowietów.

Wystawa Wyzwolenie czy zniewolenie? to nie tylko opowieść o historii mitu, to także opowieść o trzech ważnych dla Krakowa powojennych latach, o wybranych najważniejszych wydarzeniach z tego okresu: o przebiegu i wynikach referendum ludowego w roku 1946, o wyborach do Sejmu Ustawodawczego w roku 1947.

Poniżej linki do części materiału filmowego prezentowanego na wystawie „Wyzwolenie czy zniewolenie” w Fabryce Emalia Oskara Schindlera od 18 stycznia do 30 sierpnia 2015 r. Dr Dawid Golik z Instytutu Pamięci Narodowej opowiada o mitach dotyczących wyzwolenia Krakowa w 1945 r. Dr Monika Maszewska-Łupiniak z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ opowiada o realizacji filmu „Ocalić miasto” Jana Łomnickiego. Dr Piotr Sadowski z Podhalańskiej PWSZ w Nowym Targu, opowiada o kulisach zajęcia Krakowa w 1945 r.

https://www.youtube.com/watch?v=pZykIJFtWUw
https://www.youtube.com/watch?v=2nH3GpNT-3w
https://www.youtube.com/watch?v=ue37k-sHZKg

 

Źródło: Grzegorz Jeżowski, kurator wystawy.

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Ruch Higieny Moralnej: obozy koncentracyjne w Polsce były niemieckie!

polskie obozy koncentracyjneRuch Higieny Moralnej, którego specjalnością są akcje plakatowe, rozpoczął kolejną kampanię. Tym razem na plakatach możemy odnaleźć apel do dziennikarzy The Washington Post, określonych mianem „niedouczonych tumanów”, o weryfikację ich wiedzy historycznej i materiałów, które publikują w dzienniku. Chodzi o kwestię niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, które wielu zachodnich dziennikarzy wciąż określa mianem „polskich”.

W zeszłym tygodniu w dodatku do tego amerykańskiej gazety ukazał się artykuł poświęcony ratowaniu Żydów przez Bułgarów podczas II wojny światowej. Użyto w nim zwrotu „Polish concentration camps”. To nie pierwszy raz, kiedy celowo lub z braku wiedzy dokonuje się przekłamań historycznych, stawiających Polskę i Polaków w niekorzystnym świetle, bowiem sugerujących, iż obozy koncentracyjne na ziemiach polskich należały nie do Niemców spod znaku swastyki, lecz do Polaków.

Kolejny raz potrzebna więc była interwencja ambasadora RP w USA Ryszarda Schnepfa. Dzięki temu oraz za sprawą komentarzy wielu oburzonych czytelników, w internetowym wydaniu The Washington Post sformułowanie to zostało zmienione.

Przeciwko tego typu przekłamaniom postanowili zaprotestować działacze Ruchu Higieny Moralnej. Poniżej prezentujemy zdjęcie nowego plakatu ich autorstwa:

plakat ruch higieny moralnej

Ruch Higieny Moralnej protestował dotychczas m.in. przeciwko promocji homoseksualizmu, prezentując plakaty z hasłami „nie spedalaj nieletnich” oraz „jesteś homo lub nie – ok, ale nie faszystuj bez sensu”. Pewien radykalizm językowy i prowokacyjny charakter haseł, jakimi posługuje się grupa, powoduje, iż ich kampanie znajdują coraz większe zainteresowanie, zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród mediów.

 

Źródło: fronda.pl, kampaniespoleczne.pl

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Akcja społeczna „Przywracamy lekcje historii do szkół”

Ustawa antyaborcyjna w Sejmie3 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jest to pierwszy rok, w którym będzie obowiązywało Rozporządzenie MEN całkowicie zmieniające nauczanie historii. W proteście przeciwko rugowaniu historii z polskich szkół zrodził się ogólnopolski ruch społeczny skupiający tysiące osób, które nie zgadzają się na marginalizację tego przedmiotu.

W całej Polsce zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Projekt ten zakłada zapisanie w Ustawie nauczania lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych w wymiarze 180 godzin, czyli przez 3 lata nauki po 2 godziny tygodniowo. Dodatkowo rozszerza naukę historii w szkole podstawowej ze 130 do 165 godzin. Inicjatorzy akcji zadbali o wsparcie środowiska akademickiego – w Radzie Naukowej projektu znalazło się 26 naukowców, w tym m.in. prof. Jacek Bartyzel i prof. Andrzej Nowak.

Na początku roku szkolnego na ulice polskich miast wyjdą wolontariusze zbierający podpisy pod projektem ustawy przywracającej lekcje historii. Odbędą się również konferencje prasowe pod hasłem „Początek szkoły – koniec edukacji”. Podpisy pod obywatelskim projektem można składać do 15 września 2012 r.

Koordynacja akcji społecznej jest prowadzona m.in. za pośrednictwem strony przywracamyhistorie.pl. Można tam znaleźć szczegółowe informacje nt. akcji, pełny tekst projektu ustawy oraz listę miejsc w poszczególnych miastach, gdzie przyjmowane są podpisy i listy z podpisami poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy.

 

Źródło: http://www.przywracamyhistorie.pl/

Tagged , , , , , , , , , ,

VIII Kongres Konserwatywny już za nami

Kongres KonserwatywnyW sobotę 8 października 2011 r. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi gościło znane osobistości ze świata nauki na VIII Kongresie Konserwatywnym. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Zasady chrześcijańskie jako fundament porządku społecznego”.

O godzinie 10:00 kilkuset zgromadzonych gości powitał wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej Sławomir Skiba. Po nim głos zabierali kolejno prelegenci:

- Julio Loredo, prezes włoskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, publicysta i członek zespołu redakcyjnego prestiżowego miesięcznika włoskiego „Radici Cristiane”, który w wystąpieniu zatytułowanym „Chrześcijański porządek społeczny w myśli Plinia Corrêi de Oliveira” dokonał klasyfikacji najważniejszych czynników konstytuujących cywilizację chrześcijańską;
- prof. Jacek Bartyzel, wykładowca UMK w Toruniu, wybitny historyk myśli politycznej, działacz społeczny i członek Kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza; w referacie pt. „Od barbarzyństwa do cywilizacji chrześcijańskiej (średniowieczna Christianitas jako model)” przedstawił koncepcję monarszego chrystocentryzmu jako próby przełożenia tajemnicy Trójcy Świętej na ideał Christianitas;
- prof. KUL Mieczysław Ryba, który wygłosił referat pt. „Zasady chrześcijańskie w życiu społecznym w Polsce i odwrót od nich w ostatnim stuleciu”;
- prof. Michał Wojciechowski – pierwszy świecki katolik w Polsce, który otrzymał tytuł naukowy profesora teologii oraz badacz idei wolnorynkowych; w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Moralność podstawą funkcjonowania zdrowej gospodarki” odniósł się do związków pomiędzy moralnością i systemem ekonomicznym kraju oraz do dwóch bliskim konserwatystom pojęć z dziedziny ekonomii: własności i wolności.

Konferencję uświetnił koncertem zespół instrumentalistów orkiestry Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie w składzie: Paweł Nyklewicz na oboju, Janusz Antonik na klarnecie oraz Wojciec Turek na fagocie. Zespół zaprezentował publiczności trzy utwory z repertuaru wielkich twórców muzyki klasycznej, takich jak J. S. Bach, czy też W. A. Mozart.

 

Źródło: PiotrSkarga.pl

Tagged , , , , , , , ,