Tag Archives: głosowanie

Zaapelujmy do posłów o odrzucenie konwencji Rady Europy!

Już w środę 10 września odbędzie się głosowanie nad przyjęciem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu politycy zadecydują o ratyfikacji Konwencji. Pomimo nacisków rządu, który poparł Konwencję, w koalicji PO-PSL jest kilkudziesięciu posłów, którzy z odpowiednim poparciem społecznym są skłonni głosować przeciwko niej.

sejm

Nie ma właściwie żadnych argumentów za przyjmowaniem tego dokumentu, jest za to wiele przeciwko. Konwencja nie identyfikuje rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo (gender-based violence). Jej twórcy przyjęli, że źródłem agresji względem kobiet są różnice w pojmowaniu męskich i kobiecych ról społecznych.

Konwencja nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy. Techniczne rozwiązania zawarte w Konwencji w ogromnej większości powielają obowiązujące już w Polsce przepisy oraz programy rządowe.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych UE wskazują niezbicie, że Polskę charakteryzuje najniższy w Europie wskaźnik przemocy wobec kobiet i jeden z najwyższych wskaźników zgłoszeń przypadków przemocy na Policję. Dane te zostały całkowicie zignorowane przy przygotowaniu ratyfikacji.

Przepisy Konwencji otwierają furtkę do rozmywania naturalnej tożsamości rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Konwencja nakłada m.in. obowiązek nauczania na wszystkich poziomach edukacji o „niestereotypowych rolach płciowych”).

Konwencja budzi istotne wątpliwości z perspektywy konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony i prawa do sądu, ponieważ pozwala adwokatom i radcom prawnym bezkarnie donosić do organów ścigania na swoich klientów, jeśli uznają, że stosowali lub mogą stosować genderowo motywowaną przemoc.

Uzasadnienie ustawy ratyfikacyjnej jest pełne rażących błędów merytorycznych. Co do treści samej Konwencji, istnieje wiele opinii o sprzeczności zawartych w niej postanowień z Konstytucją RP.

Przedstawiamy listę tych polityków z podziałem na okręgi wyborcze. Zaapeluj do posła o głosowanie przeciwko ratyfikacji Konwencji na jeden lub kilka z poniższych sposobów:
1) Zadzwoń do biura posła ze swojego regionu:
Zaapeluj o głosowanie za odrzuceniem Konwencji. Powiedz, że jego postawa w głosowaniu nad Konwencją będzie miała bezpośredni wpływ na zachowanie Twoje i Twojej rodziny podczas wyborów w jego okręgu wyborczym.
2) Wyślij e-mail na jego adres lub adres jego biura.
Przykładowa treść wiadomości:

Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Poseł

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo, nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy, uzasadnienie jej ustawy ratyfikacyjnej pełne jest rażących błędów merytorycznych a jej ratyfikacja będzie się wiązała z ponoszeniem przez Polskę
istotnych obciążeń finansowych.

Dlatego apeluję do Pana Posła / Pani poseł o zagłosowanie przeciwko ratyfikacji tej ideologicznej Konwencji. Pana / Pani głosowanie w tej sprawie będzie miało bezpośredni wpływ na zachowanie moje i mojej rodziny podczas wyborów w naszym okręgu wyborczym.

Z wyrazami szacunku,
[podpis]

3) Jeśli to możliwe, umów się w poniedziałek-wtorek na spotkanie w biurze poselskim i osobiście zaapeluj o odrzucenie Konwencji.

 

Źródło: Instytut Ordo Iuris.

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Ciemny lud tego nie kupi Panie Przewodniczący

Stop Jedynkom - akcja społeczna

Pogardźmy systemem lojalnościowo-wdzięcznościowym, który premiuje partyjne lizusostwo i utwardzaniu betonu. Przewietrzmy parlament, napuśćmy do krwioobiegu systemu legislacyjnego świeżej krwi.


Bożydar Pająk

460 miejsc w gmachu przy Wiejskiej, tyle też twarzy z lekkim uśmiechem podniecenia i rwących się do pracy parlamentu par rąk. Wśród tych niewinnych tęgich głów, nierozdziewiczonych jeszcze sejmową rutyną, nie rozpoznajemy żadnego z obecnych liderów partyjnych, ani medialnie wyświechtanego grymasu, wyćwiczonego uśmiechu innego dyżurnego „męża stanu”. Science-fiction? Nowa powieść Ziemkiewicza? Nie. To całkiem naiwny i nieprawdopodobny, ale realny scenariusz nowej rzeczywistości parlamentarnej po wyborach 9 października. Do jego napisania nie potrzeba inspiracji pozaziemskich fantazji. Wystarczy przeczytać ordynację wyborczą.

Wyżej wspomniany rozdział biblii każdego szanującego się obywatela, swoimi słowami uświeconymi myślą demokratyczną zaznacza, że z błogosławieństwem proporcjonalnych wyborów, mandat poselski trafia w ręce przez nas namaszczone największą liczbą zacnych krzyżyków, postawionych na karcie do głosowania. A tyle tych rąk dzierżących daną legitymację partyjną, ile proporcjonalnie trafi się liście o danych barwach politycznych. Czyli wchodzą Ci, których wskażemy, nie inaczej.

Tak, jak Amerykanie kochają Konstytucję i prawa obywatelskie, tak my pokochajmy naszą polityczną wolność z pełną jej konsekwencją. Pogardźmy systemem lojalnościowo-wdzięcznościowym, który premiuje partyjne lizusostwo i utwardzaniu betonu. Przewietrzmy parlament, napuśćmy do krwioobiegu systemu legislacyjnego świeżej krwi.

Stop Jedynkom to nie dogmat. Chodzi o rozsądek, merytoryczność, świadome głosowanie. Nie zamieniajmy owczego pędu do skreślania jedynek, na ślepy bunt stada baranów. Zróbmy z 9 października święto świadomego wyboru. Obywatelskiego rozumu. Lista to nie ranking ilorazu inteligencji, ani konkursu piękności, czy zestaw obiektów fizycznego pożądania. To jest oferta, którą składają wyposażeni w konkretne kompetencje i talenty. Jedynka nie oznacza samca/samicy alfa, a szóstka niekoniecznie przypisana jest wujkowi zza miedzy mylącemu inflację z owulacją. Może być nawet odwrotnie. A najlepszy to niekoniecznie ten, któremu przybił piątkę przewodniczący partii.

 

Źródło: Facebook.com/STOP.JEDYNKOM

Tagged , , , , , ,

W środę decydujące głosowanie nad projektem ustawy antyaborcyjnej

Ustawa antyaborcyjna w SejmieOstateczne głosowanie nad projektem całkowitego zakazu zabijania ludzi odbędzie się już w środę (31 sierpnia 2011 r.) w polskim Sejmie. Debata odbędzie się w godzinach od 17.00 do 18.30, a głosowanie od 19.30 do 20.30.


To głosowanie będzie niejako ostatnim testem na obronę życia, ale także na katolicyzm dla posłów tej kadencji. Każdy, kto zagłosuje za aborcją, a przeciw życiu ostatecznie wyłączy się z przestrzeni wyboru możliwego dla katolika, ale też uniemożliwi sobie przystępowanie do komunii świętej.

 

Ważne jest także to, czy PO nie wprowadzi dyscypliny partyjnej w tej sprawie. Podczas głosowania w komisjach liderzy Platformy podjęli taką właśnie decyzję, próbując złamać swoim posłom sumienia.

Źródło: PrawoDoNarodzin.pl

Tagged , , , , , , , , , , , ,