Tag Archives: choroby

Są już wyniki drugiej edycji Programu „PoZdro!” w Gdyni – blisko 15% młodzieży jest zagrożone chorobami cywilizacyjnymi

medicover fundacjaBlisko 15% przebadanych uczniów klas pierwszych z Gdyni znalazło się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne. Zakończyła się już druga edycja badań w ramach Kompleksowej Analizy Zdrowotnej Programu „PoZdro!” Fundacji Medicover w Mieście. W ramach Programu 65% gimnazjalistów sprawdziło stan swojego zdrowia i otrzymało Plan Postępowania Prozdrowotnego.

Od września ubiegłego roku przebadano 1222 uczniów (65% populacji) z 23 gdyńskich gimnazjów pod kątem wystąpienia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. Był to już drugi rocznik uczniów pierwszych klas objętych Programem. Badania wykonano w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” Fundacji Medicover we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Fundacji Medicover.

Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach drugiej edycji Programu, wskazują, że:
• Nadwaga i otyłość występują u prawie 22% przebadanych nastolatków (22% w I edycji 2013/14).
• Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 14,2% jego uczestników (16,1% w I edycji 2013/14).
• Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 61,2% badanych (65% w I edycji 2013/14).
• Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 74% badanych (68,8% w I edycji 2013/14).
• Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,4% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (10,3% w I edycji 2013/14).

182 uczniów, czyli prawie 15% wszystkich przebadanych, zostało zaproszonych do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI).

– Jednym z najważniejszych założeń gdyńskiego samorządu są działania w zakresie poprawy zdrowia mieszkańców i promocji aktywnego trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. To właśnie m.in. do nich adresowane są oferty programów profilaktycznych, które realizowane są we współpracy ze szkołami, klubami sportowymi, UKS-ami, instytucjami kultury i przychodniami. Podejmujemy niezwykle ważny temat walki z nadwagą, stąd też realizujemy program edukacyjny, zachęcający do zdrowego odżywania się i tolerancji w stosunku do ludzi borykających się z nadwagą. Do wysoce innowacyjnych projektów należy uznać także działalność Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (COMS), którego działania współfinansowane są przez Samorząd i ukierunkowane na szerzenie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez organizację bezpłatnych zajęć edukacyjnych, a także prowadzenie kampanii uświadamiających konieczność prowadzenia zdrowego trybu życia (problemy związane z dietą, dopingiem). Z największą chęcią włączyliśmy się także w realizację Programu PoZdro! i organizację wydarzeń sportowych dla jego uczestników. Cieszymy się, że tego rodzaju inicjatywy realizowane są w naszym mieście. – powiedział Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia.

Badania przesiewowe, opieka indywidulna, warsztaty edukacyjne i zajęcia sportowe to jednak nie wszystko. W ramach Programu „PoZdro!” prowadzone są także szkolenia dla wybranego personelu szkół w oparciu o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole), koncentrujące się na kształtowaniu polityki zdrowotnej na terenie placówek. Uczestnikom szkolenia udostępniane jest specjalistyczne narzędzie informatyczne, umożliwiające pracę nad konkretnymi problemami związanymi ze zdrowiem, z którymi borykają się uczniowie danej szkoły. Narzędzie to pozwala na diagnozę obszarów funkcjonowania placówki ściśle związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną. – Ideą, która przyświecała nam podczas tworzenia narzędzia była długofalowa pomoc szkole w planowaniu i realizacji polityki zdrowotnej. – mówi Kamila Szarejko, Kierownik Projektów Fundacji Medicover. – Udostępnione przez nas oprogramowanie pozwala na zdiagnozowanie sfer najpilniej wymagających zmian, określenie celów i zadań stojących przed placówką, sposobów ich realizacji, monitoring postępów, ewaluację oraz ponowną analizę sytuacji w danym okresie czasu. Jest to praktyczny instrument umożliwiający przeprowadzanie kompleksowych działań prozdrowotnych na poziomie szkoły.

W szkoleniu HEPS przeprowadzonym przez Koordynatorów „PoZdro!” z Gdyni i Warszawy wzięło udział 23 gimnazjów z Gdyni. Pod koniec 2014 roku przeszkolonych zostało ponad 60 nauczycieli. W kolejnych latach szkolnych przeszkolone zostaną chętne szkoły z Warszawy i Lublina.

Wszelkie informacje o Programie „PoZdro!”, a także materiały filmowe prezentujące wydarzenia sportowe dla młodzieży objętej ZOI oraz historie uczestników, którzy wraz ze swoimi rodzinami całkowicie odmienili swój styl życia, dostępne są na stronie internetowej Programu: www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro

 

Źródło: Informacja prasowa

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Dzień dziecka przed Ministerstwem Zdrowia – będzie protest 1 czerwca

protestResort zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia działają metodą prób i błędów. Chcemy z tym skończyć – mówią rodzice chorych dzieci i apelują o przybycie w dniu 1 czerwca pod siedzibę Ministerstwa Zdrowia. Protest ma być okazją do połączenia sił różnych środowisk pacjentów w celu wywarcia nacisku społecznego na polityków i urzędników, aby w sposób odpowiedzialny podejmowali decyzje dotyczące służby zdrowia.

Inicjatorem wiecu jest Akcja Społeczna – 1czerwca.pl, założona przez Piotra Piotrowskiego. Jak czytamy na stronie 1czerwca.pl, w 2012 roku po wejściu Ustawy Refundacyjnej pojawiły się przepisy, które stały się w wielu przypadkach dramatem dzieci i ich rodziców, oraz barierą nie do pokonania. Barierą, która zamiast pomagać w dostępie do leczenia sprawia, że dziecko pomimo że znajduję się pod opieką specjalisty zostało pozbawione dostępu do refundowanych leków, z dnia na dzień z tygodnia na tydzień przestaje chodzić, biegać, widzieć. Jak to możliwe w cywilizowanym kraju, w środku Europy? W kraju którego konstytucja gwarantuje szczególną opiekę dzieciom i osobom niepełnosprawnym…

Przykładów jest wiele a jeden z nich opisuje sam Piotrowski: Rodzice, robiąc zapasy w grudniu za cyklosporynę płacili od 3 do 8 zł za opakowanie wystarczające na 25 dni. Dzisiaj muszą zapłacić 460 zł, metotrexatu w aptekach brak, a „refundowany” zamiennik kosztuje 46 zł (w grudniu niecałe 10 zł), sulfasarazin 68 zł, kiedy w grudniu płaciło się za niego 19 zł…

Wnioski nasuwają się same. Rząd rękami ministra zdrowia wyciągnął wiele mln zł wprost z kieszeni chorych pacjentów oraz rodziców opiekujących się chorymi dziećmi. Obecna sytuacja z lekami refundowanymi prowadzi do tego, iż wielu pacjentów musi stać się kalekami, osobami niepełnosprawnymi i skazanymi na pomoc innych. Przeciwko temu oraz wielu innym nieprawidłowościom, istniejącym w służbie zdrowia będą protestować uczestnicy wspomnianej akcji społecznej.

Początek protestu 1 czerwca o godz. 12:00 pod budynkiem Ministerstwa Zdrowia.

 

Źródło: http://1czerwca.pl/

Tagged , , , , , , , ,